لی‌لی.

می خواهید چه کاره شوید؟

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱۱:٤٦ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸۸
comment نظرات ()

یقین گمشده

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٩:٢۸ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸۸
comment نظرات ()

دنیای تو، اما دنیای من.

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱:٥٦ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸۸
comment نظرات ()

خاله سوسکه

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٤:۱٩ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸۸
comment نظرات ()

سوراخ فوری

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸۸
comment نظرات ()

تضاد

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱۱:٤٦ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸۸
comment نظرات ()

دنیایی که من ندیدم.

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸۸
comment نظرات ()