لی‌لی.

برای آیندگانی که این کتیبه را می یابند

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٩:٢٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۳٠ دی ۱۳۸۸
comment نظرات ()

امید

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۸:۱٤ ‎ق.ظ ; جمعه ٢٥ دی ۱۳۸۸
comment نظرات ()

بچگی

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٥:۱٦ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳۸۸
comment نظرات ()

احوال خوشی که داشت

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ ; جمعه ۱۸ دی ۱۳۸۸
comment نظرات ()

من خانه ی اجدادی ندارم

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٧:٠٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۸۸
comment نظرات ()

خشمت را توی شکمت پنهان کن.

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٧:۱٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٠ دی ۱۳۸۸
comment نظرات ()

مثل پروانه ای در مشت

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱٠:٢٧ ‎ب.ظ ; جمعه ٤ دی ۱۳۸۸
comment نظرات ()

نذر

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۸:٠٩ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۳ دی ۱۳۸۸
comment نظرات ()

بچه ی بزرگ

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱ دی ۱۳۸۸
comment نظرات ()