لی‌لی.

قلب مرده است

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۸:٥٠ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۸
comment نظرات ()

خدای بزرگ من

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸۸
comment نظرات ()

دیشب ماه کامل بود.

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸۸
comment نظرات ()

مامان... صدای مرا می‌شنوی؟

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۸
comment نظرات ()

من یک شلغم خوب هستم

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۸:٤۸ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸۸
comment نظرات ()

مستی‌نامه

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٩:٠۸ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۸
comment نظرات ()

وحشت خاک

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٤:٠٦ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸۸
comment نظرات ()

و ناتوانی این دست‌های سیمانی.

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۸:۳٧ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۸
comment نظرات ()

بیماری

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۸
comment نظرات ()

سگی که لبخند می زند

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۸:٢۳ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٥ خرداد ۱۳۸۸
comment نظرات ()

ای برادر تو همه ان- دیشه‌ای

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٦:٥٦ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۸
comment نظرات ()