لی‌لی.

می ترسم.

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸۸
comment نظرات ()

دندان های شیری

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱:٠٠ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸۸
comment نظرات ()

و زندگی

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱:٢۸ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸۸
comment نظرات ()

مرگ

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸۸
comment نظرات ()

دوره دوره‌ی جاهلیت

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱٢:٥۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸۸
comment نظرات ()

دستی که مال من نبود

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٩:٤٦ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٠ تیر ۱۳۸۸
comment نظرات ()

جعل آیات

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٢:۳٧ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸۸
comment نظرات ()

درمان

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٥:٢۳ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸۸
comment نظرات ()

افسردگی را در لحظه تمام می کنم

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۸
comment نظرات ()

دفاع

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱:٤٧ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۸
comment نظرات ()

هم‌دلی از هم‌زبانی

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۸:۳٥ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸۸
comment نظرات ()

من چهارده ساله بودم

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸
comment نظرات ()

و اگر از احوال ما خواسته باشی

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۳:۱٦ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٧ تیر ۱۳۸۸
comment نظرات ()

می دانی بچه؟

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٥:٤٤ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢ تیر ۱۳۸۸
comment نظرات ()