لی‌لی.

نیمه ی پر میدان

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٦:٥۱ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸۸
comment نظرات ()

روزهای روشن. شب های تاریک.

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٥:٤٩ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٢ آبان ۱۳۸۸
comment نظرات ()

یاد ایام

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۸
comment نظرات ()

ناامیدی پس از مرگ

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٧:۳٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۸
comment نظرات ()

رنگ های امیدوار دلقک

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۸:٠٠ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۸
comment نظرات ()

تاوانی که نمی پردازیم

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٩:٢٥ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۸
comment نظرات ()

درد نشان دادنی نیست

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۸
comment نظرات ()

خانه ی ما

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۸:۳۸ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳۸۸
comment نظرات ()

می اندیشم که شاید خواب دیده ام

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٧:۱٧ ‎ب.ظ ; جمعه ۱ آبان ۱۳۸۸
comment نظرات ()