لی‌لی.

خدای لال

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
comment نظرات ()

مستراب

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٤:٤٥ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
comment نظرات ()

تولد دوباره

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٢:٢۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
comment نظرات ()

تسلیم. پذیرش.

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۳:٠٧ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
comment نظرات ()

پیرمردی که منتظر مینی بوس بود و می خواست به بیمارستان برود

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
comment نظرات ()

 

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۸:٥٧ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
comment نظرات ()

سلام لی لی

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱۱:٥٠ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
comment نظرات ()

تَ که می ری به مو چاره بیاموج

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٩:٥٥ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
comment نظرات ()

 

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٦:٢۳ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
comment نظرات ()

اعتراف

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
comment نظرات ()

خنده ی خدا در بین رز

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
comment نظرات ()

 

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
comment نظرات ()

دغدغه های نقطه ی صفر

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٢:۳٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
comment نظرات ()

من هرگز نمی دانم

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٩:٠٦ ‎ق.ظ ; شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
comment نظرات ()