لی‌لی.

خواب

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٩
comment نظرات ()

شفا تدریجی است

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٢:۱٠ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٩
comment نظرات ()

خوب می شوم

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٩
comment نظرات ()

و یاسم از صبوری روحم وسیع تر شده بود

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٩
comment نظرات ()

 

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٩
comment نظرات ()

 

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٢:٢٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٩
comment نظرات ()

به دریا دخیل بسته ام

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱٠:٢٥ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٩
comment نظرات ()

نمایش ممنوع

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱٠:۳٦ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٩
comment نظرات ()

خواب ها و سوسک ها- 3

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۸:٤٩ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٩
comment نظرات ()

خواب ها و سوسک ها- 2

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٩:٥٤ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٩
comment نظرات ()

خواب ها و سوسک ها- 1

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٢:٠٥ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٩
comment نظرات ()

وقتی بزرگ شوم

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٩
comment نظرات ()

من عرف نفسه

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱٠:٤٢ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۸ تیر ۱۳۸٩
comment نظرات ()

عاشقانه هام سر صبح

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٩:٥۱ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٦ تیر ۱۳۸٩
comment نظرات ()

به اتفاق ملاحت

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱۱:۳٢ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱ تیر ۱۳۸٩
comment نظرات ()