لی‌لی.

زایش

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٩:٢۱ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٩
comment نظرات ()

نقطه ی بی تعلق

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٩
comment نظرات ()

هزارسال خواب

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٩
comment نظرات ()

تحت تعلیم

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۳:٤٤ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٩
comment نظرات ()

گزارش روزی که تعطیل بود

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٩
comment نظرات ()

آیا شما آنیموس من هستید؟

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱:٥٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٩
comment نظرات ()

خوش تماشایی است

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۸:٥٤ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٩
comment نظرات ()

زندگی شیرین می شود

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٩
comment نظرات ()

تحت درمان

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٩:۱۳ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٩
comment نظرات ()

میز اتو رسالت من است

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۸:٤٦ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٩
comment نظرات ()