لی‌لی.

زال

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۳:٤٢ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٩
comment نظرات ()

کاف. کاف. کاف...

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٩:٤۳ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٩
comment نظرات ()

استفراغ کردن خوب است

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٧:۳۸ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٩
comment نظرات ()

کلمه

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۸:٥٦ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٩
comment نظرات ()

ضاد

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱:٤۳ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩
comment نظرات ()

تمام

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٩:٠٧ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٩
comment نظرات ()

قاف

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۸:۳۳ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٩
comment نظرات ()

گنجه و آینه

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱٠:۱٧ ‎ق.ظ ; شنبه ۸ آبان ۱۳۸٩
comment نظرات ()

ل

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٥:٠٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٥ آبان ۱۳۸٩
comment نظرات ()

پَ

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۳ آبان ۱۳۸٩
comment نظرات ()

گ

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ ; شنبه ۱ آبان ۱۳۸٩
comment نظرات ()