لی‌لی.

بدون ویرایش و فکر

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٠
comment نظرات ()

خسته ام چقدر.

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۳:۳٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٠
comment نظرات ()

توقع

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٠
comment نظرات ()

دوازده ِیازده

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٠
comment نظرات ()