لی‌لی.

یه روز خوب میاد، که ما همو نکشیم.

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۳:٠٩ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
comment نظرات ()

جسارت کردم.

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۸:٥٦ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
comment نظرات ()

آدم های پنهان.

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٤:٠٦ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
comment نظرات ()

هرچقدر هم که بهتان خوش گذشته باشد، خانه ی خود آدم نمی شود.

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱۱:٤٦ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
comment نظرات ()

و بهار توی کوه ها بود، و کشتزارها.

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٧:۳۱ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
comment نظرات ()

سیر آفاق و انفس

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
comment نظرات ()