لی‌لی.

دغدغه های یک زن معمولی که فق

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٦:٢۳ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩٠
comment نظرات ()

بهار می رسد، اول تابستان.

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٤:۱٤ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٠
comment نظرات ()

عقده هایی که تمام نمی شوند، از یاد نمی روند، تلنبار می شوند.

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٩:۱٩ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٠
comment نظرات ()

تمام شده.

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩٠
comment نظرات ()

این جا بچه ها حقی ندارند.

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ ; شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٠
comment نظرات ()

 

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۳:٠۱ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٠
comment نظرات ()