لی‌لی.

رسالت من در زندگی قلاب بافی است.

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٠
comment نظرات ()

کارمندزاده ای که شغل دیگری را انتخاب کند مرتد محسوب می شود.

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٠
comment نظرات ()

روزمرگی یعنی حال خوش.

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٢:٠٦ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٠
comment نظرات ()

.

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٩:۳٩ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٠
comment نظرات ()

...

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۳:٠٤ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩٠
comment نظرات ()

از سوی دیگر

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٠
comment نظرات ()

در این صرف شد

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱:٤٥ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٠
comment نظرات ()

مهمانی گل دار یاکریم ها

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ ; شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٠
comment نظرات ()