لی‌لی.

بی ویرایش.

صدایم از سرما یخ زده. ساکتم. یک اتفاقی دارد می افتد که نمی دانم چیست. صدایم به خودم نمی رسد. چقدر از خودم می ترسم، وقت های سکوت و خستگی و فکر کردن به چیزی که صورت ندارد و کلمه ندارد و رنگ ندارد و نور ندارد. دوباره لال شدم. لال لال.

+ ; ٢:٤۸ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
comment نظرات ()