در اندرون من فلان فلان شده

یک قسمتی از من، همیشه می ترسد. همشه فرار می کند. هی فکر می کند بمانم بجنگم که چه بشود؟ توی جلسات که می نشیند، وقتی می بیند که همکاران برای اظهار لطف مدیرعامل لبخند می زنند، می داند که لبخندها تصنعی است، چین زیر چشم ها، دندان هایی که بیرون می زند تصنعی است، حاضرجوابی ها فکر شده است، بداهه گویی نیست، حرف ها هزار پشت دارد، هزار معنا دارد، هیچ کسی به هیچ کسی راست نمی گوید، همه خودشان را به خریت می زنند، از روابط کثیف پنهان چشم پوشی می شود، لطف ها و عتاب ها اجرای فرمول های مدیریتی است... این وقت ها این قسمت سرگردان ترسو دستش را می گذارد روی گلویم، هی لی لی لی لی می کند. بهم می گوید اهلش نیست، می خواهد که بدوم، بروم، از جلسه بزنم بیرون. من سرم را می اندازم پایین و روی کاغذ می نویسم، او قلم را از من می گیرد، استعفایم را می نویسد، قلم را ازش می گیرم و استعفایم را خط خطی می کنم، خودش را توی گلویم مچاله می کند، اشک از چشمم می چکد، فین فین می کنم، نفسم بند آمده است. خفه می شوم تا جلسه تمام شود، خودم را به هوای آزاد می رسانم و آخیش... نفس می کشم و راحت گریه می کنم. ترسو از گلویم می پرد بیرون، می خواهد برود. چه کارش کنم؟

یک قسمت کوچکی، آن گوشه ها، آن دورها هست که از ریخت هم متنفریم. می خواهد بماند. بجنگد. پا بر زمین می کوید. لجباز و عصبی است، داد می زند:" گور بابای هرچه ظالم هم کرده، هر که می خواهد باشد، مامان است؟ رییس است؟ راننده تاکسی است؟ من می مانم و حق خودم را می گیرم. همه چیز را عوض می کنم. حالا ببین." من و ترسو به هم نگاه می کنیم، خمیازه می کشم، ترسو خنده اش گرفته است. حال ندارم. افسارم را می اندازم همان وسط و علفم را خونسرد می جوم. تا جنگجوی ریزه پیزه ی مضحکم به خود بیاید، ترسو افسار را می کشد و من نشخوار می کنم و راه می افتم. جنگجو دارد فحش می دهد.

/ 4 نظر / 2 بازدید
تمام نگاری پاره پوره ها

به خودت افتخار کن. هم ساز شدن با این مردم شترگاوپلنگ، نه واجد ارزشه و نه کیفیتی انسانیه. برای خیلی ها کاری نمی شه کرد، مگر مرگ اصلاحشون کنه، که اون هم دیگه بدرد من و شما نمی خوره. [لبخند]

مائانتا

لی لی جان , سلام.نمی دانم مرا یادت می آید یا نه؟!فقط آمدم که بگویم من دو ماه پیش بالاخره استععفا دادم و دو ماهی هست که سرکار نمی روم و فقط به کلاس مورد علاقه ام سر می زنم.راستش را بخواهی هنوز هم خیلی از دوستانم به چشم دیوانه نگاهم می کنند و خودم هم کم کم دارد یادم می رود جهنمی که در سرکار داشتم و .... کم کم باید دوباره سرکار برگردم هر چه باشد زندگی خیلی شوخی سرش نمی شود.ولی اگر هر از چندگاهی از این دیوانه بازی ها در نیاوریم زندگی خیال برش می دارد و پررو می شود.,نمی شود.

لیلا

سلام لی لی ژون! مامانم منو هم لی لی صدا می زنه. من یه دانشجوی پزشکی ام که از شیراز اومدم تهران. حالا تو اینا رو ظالم می دونی ولی من تک تک هم شهریاتو ظالم می دونم. یک روز نشد که همه ی این مدعی ها منو با چشم گریون نفرستن خونه. همه هم ادعا می کنن که بهشون ظلم شده و ظالم یکی دیگه هست. چه می دونم.

پیمنتو

یه جمله هس که میگه اگه از چیزی می ترسی ازش فرار نکن برو تو دلش....