هزارسال خواب

خواب دیدم با همکارم رفته ام مدرسه ای به اسم مدرسه ی امام رضا. مدرسه ی مذهبی نبود، دبیرستان نقاشی بود. برای خودش شهری بود. آدم خواب است، به عقلش نمی رسد که چرا اسم مدرسه با محتویاتش نمی خواند. بعد من با همین سن و سال و هیکلم می خواستم توی این دبیرستان ثبت نام کنم. همکارم هی مثل ربات تکرار می کرد که برگردیم شرکت، برگردیم شرکت. من هم مثل ربات جواب می دادم که صبرکند، صبرکند. آدم خواب است دیگر، به عقلش نمی رسد یک خبر مرگت آخرش اضافه کند. استاد نقاشی ام کف یکی از کلاس ها خوابیده بود و برای آن که نور چشمانش را اذیت نکند، جاروی مدرسه را گذاشته بود روی چشمانش. آدم توی خواب تعجب نمی کند و جوری برخورد می کند که انگار جاروی مدرسه چشم بند معلم است، کف کلاس و ساعت کلاس وقت و جای خوابیدن است، اصولن معلم باید بخوابد. یکی از شاگردان بیدارش کرد:" استاد لی لی می خواهد ثبت نام کند." جارو را بامتانت زد کنار، نگاهم کرد. خیلی جدی از زیر جارو دستش را دراز کرد و دست دادیم. از تفاوت سنم با آن جوجه موجه ها ی دبیرستانی خجالت می کشیدم. استادم با تاسف گفت که اگر از اول سال تحصیلی آمده بودم شاید می شد. اما الان نمی شود. من و همکارم مثل بچه ی آدم سرمان را پایین انداختیم و رفتیم پشت مدرسه قدم زدیم. همکارم می خواست ادب را رعایت کند و به ناراحتی من احترام بگذارد و ورد نگرفت که برویم شرکت، برویم شرکت. خداییش شعور این چیزها را دارد. روی چمن قالی خوشگلی پهن کرده بودند. همکارم نشست. من روی شکم دراز کشیدم، دست هام را زدم زیر چانه ام و اشک هام می آمدند، طبق معمول، خواب و بیداری ندارد. از میان گل های قالی یک گل کوچولوی آبی کم رنگ چند میلی متری روییده بود. به همکارم گفتم:"می بینی؟" گفت:" چی را؟" گفتم که گل طبیعی است. گفت که اوووه، ولش کنم، حوصله دارد میان این همه گل رنگارنگ قالی بگردد دنبال یک گل طبیعی کم رنگ؟ نه خیر بابا، نمی بیند... و کانش را بهم کرد. فکر کردم فرق من و او همین است. من به همین خاطر دارم زجر می کشم. یک جوری یعنی من روشنفکرم، او چسی بیش نیست. بعد تلفن زنگ زد. یک خانمی بود که استادم مساله ی ثبت نام مرا باهاش درمیان گذاشته بود. ازم پرسید کی آمده ام و فلان. پاسخ دادم. بعد با هیجان ازش پرسیدم که می شود بیایم؟ هان؟ هان؟ جواب نمی داد پدرسگ. آدم خواب است، به عقلش نمی رسد از طرف بپرسد لال است؟ مرده است؟ همسرم بیدارم کرد. گفت که دارد می رود سرکار. ساعت را نگاه کردم، می شد ده دقیقه ی دیگر هم خوابید.خواب. خواب خوب.

لی لی... خواب و بیداری ات را رها کن. هر دو را رها کن.

/ 6 نظر / 2 بازدید
جکیل

وای خدا من خیلی نوشته هاتو دوست دارم چرا ارشیو نداری باز هم بخونم؟کم بود[نگران]

زیبا

قشنگ بود...من توی خواب از بیداری بیشتر عقلم میرسه!!!

پریسا

قلم خیلی خوبی داری لیلی!

ترانه

خوابت مثل فیلم سینمایی بوده.. واقعا هم خواب چقدر خوبه

عليرضا

خواب بدرد نمي خورد. مردن خوب است. بايد زودتر فكري كرد براي مردن

زن قجری

وقتی خواب اینقدر خوب است من می خواهم تا ته دنیا بخوابم و خواب ببینم که از توی گل های قالی گل طبیعی کم رنگی درآمده و فکر کنم که الآن کمال الملک پیدایش می شود و می گوید: «هنر این فرشه، شاهکار این تابلوست.» اِ ببخشید اشتباه شد. می گه: «لی لی بیا تهِ مدرسه، من اونجا کلاس دارم. این استاد های خواب آلودِ خل وضع رو ول کن» و تو بروی با استاد و انگار دنیا را داده باشند بهت...