بدون ویرایش و فکر

  1. خانم همکار انسان کینه ای عجیبی است که پایش را روی جسد دیگران می گذارد و بالا می رود. یکی از این آدم ها من بودم، توی شرکت قبلی. دو سه روز است که خانم همکار یک کل کل ملوی زیرپوستی ایمیلی با من می کند و البته کل شرکت هم توی سی سی هستند. من چه می کنم؟ تلفن می زنم به "چ" و در حالی که دارم ناخنم را می جوم و عصبی هستم، متن ایمیل را برایش می خوانم. او به من می گوید چه جوابی بدهم. خودم جواب نمی دهم ،چون من آدم خراحساسی هستم. زود کسی را دوست دارم. زود فکر می کنم آخی. زود جانم را برای کسی که دوست دارم می دهم. شما بغض کنی تا آخر گریه را رفته ام. خوب هم عصبانی می شوم. رک حرف می زنم. لرم. توی چشم های آدم ها نگاه می کنم و حرف می زنم. وقتی این کارها را نمی کنم مریض می شوم. اغلب این کارها را نمی کنم، چون بزرگ شده ام و می دانم توی همه ی دوست داشتن ها قسمت های تاریک هست. توی همه ی رک حرف زدن ها کینه. می دانم بعدش باید بنشینم و دل خودم را بند بزنم. دل نمانده. هیچی نمانده. برای همین هی تلفن می زنم به "چ" و او که آدم آرام منطقی ای ست که استانداردهای جهانی را خوب می فهمد و از بد روزگار گیر من افتاده است، به من می گوید چه کنم. اغلب مریضم. چون من بر اساس استاندارد ساخته نشده ام. چون برای آن که خودم باشم باید هزینه ی بالایی را بپردازم.
  2. توی کلاس داستان، یکی می گفت این زن داستان من این همه تلخ است ،درست، اما خوب که چی؟ زن داستانم خودم ام که البته اصلن خودم نیستم. از آن روز هی به خودم می گویم خوب که چی؟ خوب نمی شوم، دست خودم نیست. این جا تنها جایی است که من به خودم حق داده ام حرف بزنم. حرف نمی زنم، می دانی لی لی؟ حرف نمی زنم. غمباد گرفتم. دق کردم. آخ از این همه حروف که توی هم پیچ خورده اند، توی شکم ام. با هر آدمی حرف می زنم عصبانی اش می کنم. توی بند قبل گفتم که استاندارد ندارم؟ آره گفتم. طبیعی نیستم. طبیعی یعنی چی؟ می خواستم بچه دار هم بشوم. یکی نبود بپرسد شما چرا با این حال تون؟ مشاورم گفت اگر بچه دار شوم یا همان طوری با بچه رفتار می کنم که با خوم رفتار می کنم، که خوب بر همگان واضح و مبرهن است، یا پاره اش می کنم از شدت مراقبت و محبت. دومی محتمل تر است. آرزو داشتم کسی خود مرا دوست داشت، احتمالن برای بچه ام این آرزو را برآورده می کنم، به زور. بابا آرزو داشت یک مهندس عصا قورت داده ای باشد که کارش را خوب بلد است، به قدرت خدا من مهندس عصا قورت داده ای شدم که کارم را خوب بلدم.
  3. مامان پی در پی تلفن می زند و می گوید دنبال لقاح مصنوعی رفته ام؟ با یک مریض شیمی درمانی روی دستم که درد داغانش می کند و بالا می آورد و کاری از دست کسی برنمی آید و سرش را تراشیده ایم و وقتی بهش گفتیم عروسی برادرم دعوت است زد زیر گریه، با مهمان های طاق و جفت همیشگی، با کاری که تا پاسی از شب گذشته هم تمام نمی شود و دارای روابطی است که از عهده ی مغز من خارج است، با حرف های جویده نشده ی غیرقابل هضمی که هی دارند توی گلویم غرغره می شوند و گلویم شده است این قدر... آخ. مامان.
  4. خون به مامان "چ" وصل کرده بودند. مامان "چ" گفت که وقتی ما با هم دوست بودیم، کیف "چ" را با چوب کبریت باز می کرده و نامه ها را می خوانده. گفت وظیفه ی هر مادر مسوولی است که این کار را بکند. برادر "چ" می خندید. پنج سال دوستی را هر روز برای "چ" نامه نوشتم و فرستادم. نمی دانستم دارم برای یک خانواده نامه می نوشته ام. آن وقت ها عادت نداشتم با خودم حرف بزنم. مهم نیست. من مهم نیستم. مهم یعنی چی؟ حالم بد می شود وقتی به خودم فکر می کنم و به دنیایی که برای خودم ساخته ام. مثل یارو که پوست موز می بیند و می گوید:"ای بااب.. مثل این که امروز باید یک زمینی هم بخوریم." مامان "چ" کف دست هاش را نگاه کرد. گفت چه قرمز شده است. گفتم آره، خون گرفته دیگر. تپل شده. سرش را بوسیدم. روی سرش خال دارد. این دنیا را تا این جا رسانده ام و زندگی معقولی دارم. کسی نمی خواهد؟
  5. آدم باید بزند به کوه. آدم باید با پای برهنه توی علف ها آن قدر راه برود و آن قدر به ابرها نگاه کند و برای دل خودش بخندد که بیفتد توی دره ی میان دو کوه، یک ساعت توی خنکا و رطوبت و تاریک روشنا سقوط کند تا بخورد به کف و بمیرد.
/ 11 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
خاطره

باید بنشینم و دل خودم را بند بزنم. دل نمانده. هیچی نمانده... آخ لی لی.............................

زهرا از امام زاده حسن

بخش خواندن نامه ها ، مداوم و مکرر حالم را بد کرد.

خوش بحالت که اقلا چ رو داری

ققنوس

همیشه دوست داشتم که در بالاترین نقطه یک شیب بیش از 45 درجه، که رطوبت بیش از 90 درصده، و مه سرد و خنک ارتفاعات فیروزکوه، گردنه گدوک تو صورتم می‌خوره، در حالیکه از شیب -90 درجه طرف مقابل کوه در امتداد دیواره عمودی سنگ‌ها پرواز می‌کنم، در جنگل انبوه پایین تکه تکه بمیرم. اما اعتراف می‌کنم مرگ به روش تو هم زیباست.

مهم نیست

سلام لی لی گرامی ، ممنون از اینکه هیچی از ذهنتو سانسور نکردی. من از نوشته هات لذت میبرم ، بازم سپاس

ستاره

آدم نمی میرد حتی اگر بزند به کوه و غرق لذت شود حتی اگر سقوط کند و به کف بخورد نمی میرد. هوشیارتر می شود چشمهایش به تلخیهای جدید باز می شود. کاش میشد لی لی جانم کاش میشد .............

ستاره

آدم نمی میرد حتی اگر بزند به کوه و غرق لذت شود حتی اگر سقوط کند و به کف بخورد نمی میرد. هوشیارتر می شود چشمهایش به تلخیهای جدید باز می شود. کاش میشد لی لی جانم کاش میشد .............

میچکاکلی

مراقب خودت باش لی لی جانم. عجب اوضاعیست خانه شما!

امیرحسین

سلام . از وبلاگت خوشم اومده. دوست دارم دوست وبلاگیم بشی. اگه دوست داشتی تبادل لینک میکنم باهات. اینم نشونی من : http://www.endstart.blogfa.com/