امید جدید

در این دگردیسیی که برای خودم در نظر گرفته‌ام (و خیلی هم مایل‌هستم که به‌سرعت انجام‌شود و من از یک موجود شبه‌اسپرم  سیاه‌سوخته‌ی بی‌هویت تبدیل به خاله قورباغه‌ای شوم که باید) اشتباهن مسیرعوضی را رفته‌ام و تبدیل به یک سگ عصبانی هار شده‌ام... فعلن. فیض حال‌عصب من تقریبن یکی‌درمیان به پاچه‌های اطرافیان رسیده‌است و هرگاه که نمی‌خواهم حرفی‌بزنم(=پاچه‌ای را موردعنایت قراردهم) و جان‌عمه‌ام بسیار هم کظم‌غیظ می‌کنم متوجه می‌شوم که تا ته ناخن‌ها و گوشت‌های اطرافش را جویده‌ام. انگار برای آن‌که بخواهم نقش یک انسان نسبتن نرمال با درصد خرده‌شیشه‌ی قابل‌اغماض را بازی‌کنم باید به طرز سختی عرق‌بریزم و برخودم چیره شوم. آیا عجیب نیست؟ آیا عجیب نیست که در من افکاری وجود دارند که می‌توانند هرلحظه خرخره‌ی مرا بجوند؟ آیا عجیب نیست که گاهی از تمام دنیا متنفر می‌شوم؟ و آیا عجیب‌تر نیست که در همان حال تنفر و خشم می‌توانم  به‌سختی و دیوانه‌وارعشق هم بورزم؟

یکی از دوستانم تقریبن به‌اجبار مرا به یکی از کلاس‌های روانکاوی جمعی فرستاد. کلاسش از امروز شروع می‌شود. شوهرم بسیار استقبال کرد و فکرمی‌کند که برای‌من لازم است. خودم هم به قول خارجی‌ها آپتیمیستیک هستم که بتوانم کمی بهتر خودم را بشناسم. این‌همه تغییرات روحی و نوسان های عجیب و غریب از عهده‌ی تحملم خارج است. جالب‌است که بازخوردی که از آدم‌های اطراف می‌گیرم این است که انسان صبور و فهمیده‌ای هم هستم!  متوسط اجتماع ما کجاست که من از لحاظ روانی با این همه پارازیت‌های عجیب و غریب مغزی در قسمت‌های بالای آن قرار دارم؟ به صورت جمعی و مردمی خسته نباشیم.

/ 2 نظر / 2 بازدید
نازنین

من تعریف این کلاسا رو زیاد شنیدم. برو برا منم بگو که چی یاد گرفتی. سلام راستی.