تضاد

این وبلاگ را برای این ایجادکردم که بتوانم باخودم حرف بزنم و خودم را مرورکنم. مدت‌هاست که جاخالی داده‌ام و خوب... زندگی طبیعتن منتظر من نایستاده است و به روندهمیشگی خودش از من گذشته‌است و من هیچ پایشی بر آن نداشته‌ام.

    در دید و بازدیدهای عید این‌را متوجه شدم که از دید دیگران گویا من چندان تغییری نکرده‌ام. ازشان نپرسیدم ولی این مهم بود که آنها هم در مورد من حرفی نداشتند که بزنند. در این‌مدت کار را برای خودم یک مساله‌ی غیرتی کرده بودم که بتوانم خودم را پیدا کنم و اکنون حسی که دارم خستگی است. برای آن‌که بتوانم کارم را طوری پیش‌ببرم که از عمل‌کرد خودم راضی‌باشم، فشار سختی را به خودم وارد کردم و در نتیجه‌ای که دور از ذهن نیست، عصبیتم به‌طرز مشهودی افزایش یافته‌است. از سوی‌دیگر مساله‌ی بچه‌دارنشدن هم مانند خوره به جانم افتاده‌است. نمی‌توانم بفهممش یا شاید هم نمی‌توانم بپذیرمش. وقت‌هایی که می‌توانم نفسی بکشم و فراموش می‌کنم، دیگران به‌من یادآوری می‌کنند که بچه‌دار نشده‌ام و دیراست و سفارش می‌کنند که اگر مشکلی‌هست برطرفش کنم. در دیدار با خانواده‌ام هم غم بیشترشد. بافت‌کهنه‌ی قدیمی خانواده‌ی من چنان درهم کپک‌زده است که نمی‌توانم به هیچ‌جای ترکیبش دست‌بزنم، بی آن‌که منتظر رمبشی باشم. فقط ایستادم و نگاه‌کردم که عزیزترین‌هام چطور درهم می‌پیچند و خودشان وهمدیگر را شکنجه می‌کنند و چگونه هر اخطارملایمی از سوی‌من با مقاومت‌های سخت روبرومی‌شود. فقط توانستم ناخن‌هام را بجوم و نخندم، که خوب البته این هم تغییر محسوب‌نمی‌شود. برنامه‌های دم‌دستیی که برای زندگی‌مان هم داشتیم، هنوز محقق نشده است و مقاومت و کشش و تلاش تا زمان رسیدن به خواسته‌های اولیه‌ -که از دید ازمابهتران در حد پول توجیبی است- برایم تبدیل به یک بازی تکراری و خسته‌کننده شده‌است. در کنار این مسایل میل آموختن نقاشی و کمک به کودکانی که نیاز به کمک دارند هم هی می‌آید و می‌رود و من برایش کاری نمی‌کنم.

خسته‌ام گویا.

و این مهم است که انگار از خودم هم ناامید شده‌ام.

مهم. مهم؟

   وقتی که طراحی می‌کردم مساله‌ای که باعث شد در طراحی‌هام پیشرفت کنم، این خاطره بود: استادم بالای سرم بود و من بااحتیاط خط می‌کشیدم. استادم گفت:"چرا این‌همه احتیاط می‌کنی؟ حداکثر اتفاقی که می‌افتد این‌است که خراب می‌شود... مهم است؟"

   خوب لی‌لی . راحت فکرکن. مهم است؟ درست‌نشود مهم‌ است؟ البته که مهم نیست. حداکثر چه می‌شود؟

مهم؟ حداکثر؟

   حداکثر... رویاهایم به گه کشیده می‌شوند. مهم است؟ البته که نه. چه اهمیتی دارد؟ یک مشت رویای رنگارنگ احمقانه. آخ. اصلن خود من چه اهمیتی دارم؟ اصلن که چه؟

   می‌دانی؟ تلخی حق من است. این‌بار به جای آن‌که به‌خودم سیلی بزنم، به‌خودم گوش می‌دهم. اگر می‌خواهم برای رویاهام مرثیه‌بخوانم، باید بخوانم. چه اشکالی دارد؟ من هم آدمم و ناامید می‌شوم. خودم را بغل می‌کنم. بعد از مرثیه‌ها می‌خواهم بروم و ببینم این اطراف مدادرنگی پیدا می‌شود؟ برای رویاهام رنگ‌های بیشتری لازم دارم. می‌دانی؟ می‌دانی چند رنگ هست که من از آن‌ها استفاده نکرده‌ام؟ می‌دانی چقدر گل هست که من آن‌ها را در رویاهام نکاشته‌ام؟ می‌دانی؟

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
یک زن

[لبخند]