آن چه که من شدم.

موهام تا کمرم بود. همیشه بافته بودم‌شان. قیچی فقط گاه‌گاهی خورده بودند، آن هم برای آن‌که موخوره‌های پایین‌شان را بچینند. برای بچه‌ای که می‌بایست می‌دوید  و شادی می‌کرد و عرق می‌کرد، داشتن آن همه مو سخت بود. یازده ساله بودم. بهانه می‌گرفتم که می‌خواهم موهام کوتاه باشند. مثل موهای لاله، همکلاسی‌ام، که موهاش زیبا بودند. مامان سر سفره‌ی شام از بابا اجازه گرفت:"لی‌لی موهاش رو کوتاه بکنه؟"

بابا داشت اخبار گوش می‌داد. بی آن‌که به هیچ کدام‌مان نگاه کند، سر بالا انداخت و گفت نچ.

مامان به من نگاه کرد. با چشم‌هام التماس کردم. تازه مفهوم زیبایی دخترانه را دریافته بودم. فکر می‌کردم اگر موهام کوتاه شوند، زیبا می‌شوم. مامان به بابا گفت:"آخه گرمه. تابستونه..." که حرفش را قطع کرد. بابا داشت با عصبانیت به مامان نگاه می‌کرد. نان کوچکی که توی دستش بود را انداخت توی سفره:"امروز می‌خواد موهاشو کوتاه کنه، فرداش می‌خواد مینی‌ژوپ بپوشه، پس فردا می‌خواد آرایش کنه..." و مامان با خجالت سرش را انداخت پایین. هیچ کسی به من نگاه نمی‌کرد. بابا نان را دوباره برداشت و لقمه گرفت و به تلویزیون نگاه کرد. لقمه را گذاشت توی دهنش. جوید. من  به مامان نگاه کردم. مامان به من نگاه نمی‌کرد. هر دو به تلویزیون نگاه می‌کردند. تلویزیون اخبار جنگ می‌داد. جنگ، یک مساله‌ی جدی است. مردها سر مسایل جدی با هم دعوا می‌کنند. مردها حکم می‌دهند که بچه‌های دوازده‌ساله، پانزده‌ساله، بیست‌ساله بروند جبهه و تیر بخورند و در حالی که نفس‌نفس می‌زنند و می‌گویند:"مامان، مامان، مامان، آخ مامان..." بمیرند. زن‌ها هم خوب... آن کنارها دارند صورت خودشان را با ناخن خون می‌اندازند و بر سر و سینه می‌کوبند. کی وقت داشت که یک دختر کوچک را انسان فرض کند؟

یاد گرفتم که وقتی با افکار تلخ و پوچ و کثیف خودشان مرا متهم می‌کنند، خجالت بکشم، متهم باقی بمانم.

در اردوی دانشجویی بودیم. اتوبوس دخترانه! توی راه، یک ریش با هیکل لاغر و چشمی که می‌پرید، آمده بود وسط اتوبوس، کنار صندلی من ایستاده بود. سخنرانی‌اش را این‌طور شروع کرد که می‌داند بعد از پایان سخنرانی‌اش، با شنیدن استدلال‌هایش، همه‌ی ما چادری خواهیم شد. و شروع کرد. گوهر و صدف و مروارید و مصونیت و مردان بی‌اختیار. و افزود که سخن چون از دل برآید، لاجرم بر دل نشیند و لب‌خند زد و چشمش پرید. من بسیار اخمو بودم. داشتم توی دفترم چیزمیز می‌نوشتم. سرم را بلند کردم و گفتم:"اما متاسفانه سخن شما به دل ما ننشست." ریش با خشم به من نگاه کرد. چشمش هی پرید. دوباره لب‌خند زد، جوری که دندان‌هاش بیرون افتادند:" من می‌دونم چی بگم که به دل شما بشینه، سرکار خانم!" و چشماش را خمار کرد و توی چشمان من خیره شد. دخترهای چادری ردیف جلو برگشتند و به من نگاه کردند. نگاه‌شان کردم. چشم برگرداندند. می‌لرزیدم. با صدایی که به زحمت شنیده می‌شد، به ریش گفتم:"خجالت بکشین." دخترهای چادری هیه کشیدند و دوباره به من نگاه کردند. ریش به من نگاه کرد. خندید. سر تا پای مرا نگاه کرد. لخت بودم. دست‌هام را روی سینه‌ام گذاشتم و به بیرون نگاه کردم. خیس عرق شده بودم.

عقب‌نشینی کردم. بیش‌تر از این بلد نبودم.

/ 4 نظر / 2 بازدید
رها

مصيبتي است كه آدم هم دلش بخواهد زن باشد هم نخواهد ... راست مي گيد. اينجا، در اين فرهنگ، در اين جامعه مذهبي سنت زده، همين زن بودن به تنهايي جرم است ... براي من هر چه بزرگتر شدم از نظراتي بهتر بود ...[گل]

سراب ساز سودا ستیز

اینکه موضوع مو و پدرتان دقیقا چه ارتباطی به امر به معروف آقای ریشو دارد را چندان متوجه نشدم. اولی به ظاهر از تعصب می آید و دومی از اعتقاد (اگه بتوانیم نامش را البته اعتقاد بگذاریم!) شما زن هستید، بدنی پوشیده در حجاب اجباری دارید، پس اصلا انتظار نداشته باشید که بتوانم خودم را جای شما بگذارم (این را گفتم که نگویید حرف مفت نزن چون جای من نیستی!) اما به گمانم به همان شکل که او نمی تواند شما را برای انجام دادن یک فعل قانع کند، شما هم اصلا نمی توانید او را متقاعد به انجام ندادنش کنید. اولین شرط لازم برای یک بحث و گفتگوی سالم داشتن وجه اشتراکهای پایه و اساسی ست. وگرنه همه چیز شبیه توهین می شود. اینکه شما تا همان اندازه بلد بودید، از نظر شخص من همان هم زیاد است. ریشو حرفش را می زند و می رود و این مسئله اصلا روی شما تاثیر نمی گذارد و نخواهد گذاشت. این خودش می شود همان مقابله کردن. جواب دادن به چنین آدمی یعنی آغاز بحث وبخاطر همان اختلافات اساسی، او سریعا به سمت توهین می چرخد نتیجه آن چیزی می شود که او لبخند می زند و شما حرص می خورید. نمی دانم موهای شما چه شد، اما بهتر است با پدر به بحث بنشینید تا با ریشوها.

سراب ساز سودا ستیز

با شما کاملا موافقم. شاید بتوان اینطوری گفت که اعتراض کردن بزرگترین حق هر فرد است. اما منظور من چیز دیگری بود. اعتراض در جایی مفهوم پیدا می کند که یا نتیجه بدهد یا مسبب نتیجه ای در آینده شود. دوست عزیزم، مو به تن من سیخ می شود وقتی توهینی که به شما شده را شبیه سازی می کنم. تمام حرف من این است که وقتی مطمئن هستیم در برابر اعتراضی که می کنیم (با احترام عرض می کنم که من اسمش را اعتراض نمی گذارم. این بیشتر به غر زدن شبیه است) با این چنین توهینی مواجه می شویم، فقط دو حالت باید وجود داشته باشد: یا این انتقاد را مطرح نکنیم (که نهایت سبب شاد شدن آن ریشو شود!) یا بقیه آن را هم بلد باشیم.

گیشار

فوق العاده زیبا بود، لذت بردم.. اون پارگارف آخرش به خواب می موند. من از این جور خواب ها دیدم ...