تحت تعلیم

باید اعتراف کنم که من در محل کارم وانمود می کنم که انگلیسی ام خیلی خوب است، ولی در حقیقت این خصوصیتم در حد گهی بیش نیست. من فقط گرامرم خوب است، آن هم تا حد کمی بیشتر از دیگران و این مساله هیچ ربطی به معنای کلمات ندارد که با همان سرعتی که می شنوم شان، از ذهنم می روند. این ها را گفتم که بگویم فیلم هوانورد را با زیرنویس فارسی اش دیدم. قبلن هم دیده بودم و چیزی حالی ام نشده بود. بعد حالا که حالی ام شد، فکر کردم چقدر از کاترین هپبورن فیلم خوشم آمد. حتا چندبار، وقت هایی که توی پارک کنار خانه مان داشتم به سمت ایستگاه می دویدم یا داشتم توی کوچه ی پشت شرکت مان توی کیفم دنبال کارت ساعتم می گشتم، سعی کردم مثل کاترین هپبورن راه بروم. مغرور باشم. با اعتماد به نفس باشم، چه می دانم، چس باشم اصلن. گفتم که... پارک کنار خانه مان. کوچه ی پشتی شرکت مان. کسی ندید. کسی نفهمید.

هوووف... لی لی. لی لی. برو یک کنار بایست و حرف نزن. تو هرچندساله هم که بشوی، باید دستت را بگیرند و راهت ببرند. آقا! برایم توضیح می دهید که آیا من باید از بچگی هایم خجالت بکشم یا نه؟ خانم، می شود به من بگویید کار درست کدام است، آیا باید دست شما را ببوسم یا پای تان را؟ پدر! حرفم درست بود؟ با او با چه سیاستی حرف بزنم؟ اجازه می دهید حرف بزنم؟ اجازه نمی دهید؟ بچه جان، احساسم درست بود؟ یک وقت اشتباهی خوشحال نشده باشم؟ یک وقت اشتباه نکرده باشم؟ به من می گویید؟ به من گوشزد می کنید؟

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
ا.م

زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست . گر بیفروزی ‘ رقص شعله اش تا بیکران پیداست ورنه خاموشست و خاموشی گناه ماست .

زیبا

بنویس زیبا مینویسی