آواز خواندم

دانشگاهی که من قبول شده بودم در یک شهر دور و خراب بود. فکرکردم که بلاخره خانواده‌ام مجالی برای ابراز دل‌تنگی -که از 17-18 سال پیش نتوانسته بودند بروز دهند- یافته‌اند. من چه‌کردم؟ یک نوار پرکردم پر از آوازهای سوزناکی که با صدای‌خودم اجرا کرده‌بودم که مادرم در وقت‌های دل‌تنگیش گوش دهد و-همان‌طوری که می‌دیدم مادربزرگم پشت سر خاله‌ام که برای تحصیل به خارج از کشور رفته‌بود گریه می‌کرد – پشت‌سرم گریه کند. نوار را با یک دنیا احساساسات لخت و خرکی مملو از عزیز ازدست رفته شدن به مادرم دادم. کمی گوش کرد و بعد با جدیت گفت:" این چیست؟ صدایت از ته چاه درمی‌آید..." لبخند احمقانه‌ای زدم که حاکی از خیط‌‌شدن مبسوط بود. گمان کنم دیگر کسی به آن آوازهای محزون که از ته چاه می‌آمدند گوش نداد. بعد هم اصولن نوار گم و گور شد... خوشبختانه.

اکنون که این خاطره را به یاد آوردم دوست دارم از شدت خنده به زیرمیز بروم. زیرمیز جای خوبی است. کوچک هم که بودم هروقت یک هم‌کلاسی کارمضحکی انجام می‌داد که خجالت‌آور بود من که رسالت خجالت‌کشیدن به جای همه‌ی‌عالم را برعهده داشتم آنقدر خجالت‌می‌کشیدم که می‌رفتم زیر نیمکت.

ویرگول کیبوردم گم شده است. :(

/ 4 نظر / 2 بازدید
محمد

سلااااااااام چه جالب شاداب باشی[ماچ][گل]

خودنویس(مرآت)

سلام [خنده] چه کار ه با مزهایی کاش نگه دتشته بودی نوار رو

گیس طلا

[تعجب]وای من هنوز هم وظیفه خجالت کشیدن از طرف بقیه را بردوش دارم