دغدغه های یک کارمند دون پایه

مغز من؟ مغز من کشور پرجمعیتی است از مردمی کـ.ون پتی که فرهنگ ندارند، هنر نمی دانند چیست، شرافت را نشناخته اند. وقت صحبت با هم انگشت شان در دماغ شان می گردد. مردهای شان کنار خیابان تنبان خود را پایین کشیده و همان طور که به هم فحش خواهر مادر می دهند می شا.شند. به خاطر یک کیلو خیارشور گلوی هم را با دندان می درند. رحم و انسانیت خنده دار است. عاطفه؟ برو بابا. بچه های معلول را به خاک می سپارند، با چشمانی آبچکان و متعجب.

من؟ من یک کارمند دون پایه ی اداره آمارم. سرشماری می کنم. صبح به صبح به در خانه های کج و کوله و کثیف مغزم مراجعه می کنم. فرم دستم است. زنگ در خانه ها را می زنم. در خانه ها که باز می شود بوی گند توی صورتم دمیده می شود. خودم را معرفی می کنم. ساکنان خانه ها چپ چپ نگاهم می کنند. کارت ویزیتم را بهشان می دهم. نمی گیرند. می خندند. بعد یک دفعه جدی می شوند. توی گلوی شان می گویند:"اخ خ خ خ..." و با یک حرکت ماهرانه یک تف سبز چسبناک روی کفشم می اندازند. با ترس و لرز اسم شان را می پرسم. فحش می دهند. با بغض می پرسم که توی این خانه چندنفر زندگی می کنند. یقه ام را می گیرند. مرا به دیوار می چسبانند. ناغافل و محکم می زنند توی دهنم. گوشت گونه هایم می نشیند لابلای تیزی دندان هایم. مزه ی خون شور است. از ترس گریه می کنم. صدای خنده و فحش چندنفر دیگرشان از درون خانه شنیده می شود. مفم را می کشم بالا و سعی می کنم ساکت شوم.

ساکت می شوم.

عصر به عصر خسته و خونین برمی گردم و از این که هنوز زنده ام خوشحالم. هنوز حتا یکی از فرم های سرشماری ام را پر نکرده ام.

 

پی نوشت: فکر کردم از نوشته ام مشخص است که داستان بالا در مغز من اتفاق می افتد. من در عالم واقعی کارمند دون پایه ی اداره آمار نیستم.

/ 4 نظر / 2 بازدید
طاها

پس چقدر خوب که حقوق می گیرید !!!

دورگه

حالا نباید بیایند بگیرند بردارند ببرندتان؟!!! می دانی طرح توسعه خرکی چیست؟ ما توی شهرداری به طرح هایی که خلاصه شان می شود این می گوییم: یکسری لودر یک بلوار می اندازند وسط بافت تخمی و فرسوده شهری. شهرداری هم هر 100 مترش را مجوز تجاری میدهد. زمین ها گران می شود. میایند مجتمع 4 طبقه می سازند شهر آباد می شود ظرف 2 سال. پی یک طرح توسعه شهری خرکی باش. اگه مجرد بودی توصیه می کردم ازدواج کنی.حالا که ازدواج کردی یکبار دیگه به شوهرت شوهر کن!

فانوس

چه بد که حرفات راست است و ساخته و بافته رویاهات نیست! چه خوب که اگه جهان اولی ها بخوانند فکر میکنند اندکی اغراق در آن بوده

عليرضا

سلام خيلي عالي بود. جزء معدود وبلاگهايي كه هر روز سر مي زنم چون ارزش خواندن دارد