تمام شده.

 

شب خواب دیدم خوش‌حالم. موهام را گرفته‌ام و با تعجب می‌گویم:"اوه! موهام چه بلندن! کی بلند شدن؟" و موها همان‌طور که توی دست‌های من بودند، بریده می‌شدند و توی دستم می‌ماندند. قلب‌م گرفت. عاقله‌زنی که هم‌کارم بود، روبرویم نشسته بود. شبیه عمه‌ی کوچک بود، که توی اولین خواب زندگی‌ام تنش پر از سوسک شده بود و من ترسیده بودم و از خواب بیدار شده بودم. موهای بریده‌شده را گذاشتم توی جیبم که نبیند. سعی کردم گریه نکنم. عاقله‌زن هم‌کار گفت:"اتریش یا ونکوور؟ به نظرت برای ماموریتم کجا برم؟" گفتم:"البته اتریش. می‌دونی چقدر موزه و نقاش داره؟" دهنش را کج کرد که یعنی هرچه نقاش و نقاشی است، به تخمکش. گفت:"تو رو نمی‌بریم به هرجهت".

بیدار شدم و هرچه فکر کردم اسم هیچ نقاش اتریشی‌ای را به یادنیاوردم. عکس لی‌لی یک‌ساله که با موهای کوتاه فرفری کنار دوست هم قدوقواره‌اش ایستاده بود و داشت با انگشت‌اش جایی را به دوست کوچولوش نشان می‌داد، روی میز بود. به مرد گفتم:"من این دوستم رو یادمه. اسمش شیرین بود". و عکس را نگاه کردم. تعجب کردم:"چطور هنوز یادمه؟ توی این عکس نباید بیش‌تر از یک‌سال، یک‌سال و نیم داشته باشم." مرد گفت:"فامیلش رو از مامان بپرس. ببین توی فیس‌بوک می‌تونی پیداش کنی؟" فکر کردم الان یک شیرین را توی فیس‌بوک پیدا می‌کنم که میان‌سال است و غم‌گین است و چشمانش ترسیده‌اند و توی آینه به خودشان خیره نمی‌شوند. فکر کردم اگر او هم جا مانده باشد توی عکس‌های بچگی‌اش و هرچه فکر کند به یاد نیاورد که انگشتش توی عکس دارد چه چیزی را نشان می‌دهد ، نمی‌خواهم ببینمش، حداقل الان طاقتش را ندارم. موهام بریده شده بودند، من جا مانده بودم. موهام را از توی جیبم درآوردم و گذاشتم روی عکس لی‌لی یک و نیم ساله، که خیلی آرام و دوست‌داشتنی بود و چشم‌هاش تمام آن شجاعتی را داشتند که من نداشتم، که من نبودم.

 

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
كسرا

يك چيزي توي وجودت وول مي زنه كه فقط و فقط از همون لي لي ها از همون شيرين ها ببيني فقط توي زندگيت كه جا موندن كه تموم شده ن همونايي كه نشون ميدي چقد ازشون خسته اي و مي ترسي ولي تو نمي ترسي فقط ميخاي بقيه فك كنن كه مي ترسي ترس اگه باشه بايد توي آدم باشه بيرون نمياد همونجا ميمونه ترس نمياد حرف نميزنه؛ فقط هست ترس يه جاي خاليه.

افشین

شنیدی میگن خواب زن چپه؟