وقت مشاوره می خواستم

مامان با بغض و اشک برایم تعریف کرد وقتی که بچه بودم و مرا کتک زده. این که یک بار زیر پایش افتاده بودم و او وقتی به خود آمده که می خواسته با پایش توی صورت من بکوبد. با لبخند گوش می دادم. حسی نداشتم. هر آدمی گناهان خود را دارد. اشک توی چشمان مامان بود. تنها بود. تنها بودم. سرم را تکان می دادم، فهمیده بودم. آدم ها از یک جای داستان از هم جدا می شوند. هرکدام روایت های خود را دارند. دیگر بعدش هرکدام قصه های خودشان را حمل می کنند. امان از این همه قصه. پوف! باید بروی کتاب هات را برای دکتر بخوانی. ازت سوال می پرسد. ساعت چند گریه می کنی؟ چند لیتر؟ می گویی. بعد تو و قصه ات اسم و رسم دار می شوید. توی جامعه، هر وقت بهت گفتند کی هستی، چی هستی، بهشان می گویی فلان هستم. فلان اسم بیماریت است. آخر قصه ات معلوم می شود، خوش و خرم زندگی می کنی تا بمیری.

بعله.

یکی بود. یکی نبود. یک دختری بود که بچه بود. بچگی خیلی سخت و ناجور بود. بعد بزرگ شد. بزرگی بهتر بود. دخترک هی به خودش امید داد. فکر کرد اوهوم... من هم برای خودم آدمم. و سعی کرد یادش نباشد بچگی هایش چه شده. اخم کرد و به خودش گفت:"هرچه شده که شده، الان من باید خوشبخت شوم". خوشحال شد. عاشق شد. سال ها عاشقی و نامه نویسی. بعد عروسی و کی لی لی لی. جان از کـ.ان شان درآمد تا زندگی شان جمع و جور شد. بعد گفتند چه خوب! چه زندگی قشنگی. این همه عشق، بچه مان کو پس؟ ما که این همه خوب و خوشیم، ما که این همه بچه ها را می فهمیم، چرا یاد بچه ی خودمان نبودیم؟ بچه نیامد. اولش خندیدند. بعد انرژی مثبت. ننه ها نذر و نیاز. بعد دکتر. بعد این دکتر. آن دکتر. بعد هی جراحی. خوب؟ هی امید. هی ناامیدی. بچه نیامد. خوب؟ بعد آن دخترک کمی خسته بود. همه ی بچگی هاش به یادش آمدند. بیشتر خسته شد. خیلی خسته شد. برای این خسته شد که تا به حال فکرمی کرد آدم قویی شده. نشده بود که! فهمید روی مرداب ایستاده بوده تا به حال. جفتک پراند. همه را از خودش رنجاند. بعد هم جانم برایت بگوید، رفت یک گوشه ای، برای دخترک کوچک غمگین تنهایی که از یاد برده بود سال ها گریه کرد. سال ها می گویم، سال ها می شنوی ها! بعد از گریه هاش، بلند شد ایستاد. اشک نمی گذاشت چیزی ببیند. به بچه اش گفت:"بچه جان، خوب شد نیامدی عزیزکم. رودکم. من یادم رفته بود یک بچه را آن جا جا گذاشته ام. نمرده باشد یک وقت از بی کسی؟" بچه اش پرسید:"کجا مامان؟ کجا جا گذاشته ای؟" نمی دانست که. نمی دانست.

اسم این قصه چیست دکتر؟

/ 8 نظر / 2 بازدید
نفس

لی لی جان همیشه می خونمت همیشه , می دونی منم وقتی بچه بودم مثل تو بودم , یادته یه بار در مورد بابا ت نوشته بودی منم مثل تو بودم وقتی بزرگ شدم تصمیم گرفتم آدم بشم عاشق شدم ازدواج کردم ولی هنوز تصمیم نگرفتم بچه دار بشم, لی لی خیلی درکت می کنم من بچگی نکردم روحم آزردست ولی بازم دارم می جنگم نمی دونم تا کی طاقت میارم فقط می تونم بگم کم نیار , همین .نمی خوام به تلخی فکر کنم توروخدا لی لی خودتو از این تلخی ها نجات بده

نازی

سلام لی لی جان اینقدر زیبا مینویسی که نمیدونم چطوری نظرم را بهت بگم. ولی خب اصل همون کنار اومدن هست با خودمون. شاید خیلی هامون به اون چه که میخوایم نرسیدیم ولی خب اگه قبول کنیم رسمه زندگی اینه و دنیا یعنی سختی و رنج شاید بهتر بتونیم باهاش کنار بیایم هر جند میدونم خیلی خیلی سخته و یکی باید این حرفها را به خودم بگه

lotus

The story's name is "life", great story, and happens to everyone in a slightly different version Be strong and take care of your self/baby, and hopefully things will become better and better

اردی بهشت

می گم شما می رید اون ته مها می تونید برگردید نجات غریق چی دارید؟ راستی یه سوال دیگه لقاح مصنوعی رو امتحان کردید؟

پگاه

لی لی ندیده خیلی دوستت دارم .

پگاه

من تنهایم مثل کرمی کوچک میان چمن­زار مثل پنج سالگی برای راه رفتن در شهری بزرگ من تنهایم مثل برگی که در حال افتادن است میان درختان صنوبر در کوچه­ها من تنهایم مثل خاک تا بهار آینده... "شعری از سین کیانگ "

زن قجری

قصه لی لیِ غمگین که مادر خوبی ست! کودکی من را از بیخ باید برید، باید حذفش کرد چون باعث این همه سکوت و تمسخر و ضعف شد. لی لی جان غصه نخور... همه زنها مادرند، مادر کودکی خودشان. تو رو خدا غصه نخور!

ترانه

در مورد کتاب: این دوتا رو من خوندم خوب بود. Recovery of your inner child : by Lucia Capacchione یا هر کتاب دیگه ای از لوسیا.. و یک کتاب دیگه Inner bounding , by; Margaret Paul