ابتدای خوبی

کنار پنجره ی تاکسی که نشستم تازه دیدم چقدر آسمان آبی است. عینکم را از چشمم برداشتم. رنگ آسمان تازه ترشد. ابرها کف کرده بودند. انگار نه انگار که مدتی است که کار نداریم. انگار نه انگار که به خاطر مشکلاتی که داشتیم این همه به پای هم پیچیدیم. انگار نه انگار که این همه خسته بودیم. فکر کردم که دارم به مسافرت می روم. ساکت بودم. ابرها را باور نمی کردم. آبی را باور نمی کردم. زن کنار من چیزی را می جوید، چیزی مثل پوست گردو:"قارت...قارت...قارت..." و به نظرم می رسید زبانش باید بسیار چسبناک باشد. عصبانی نمی شدم. راننده به همه فحش می داد. بوی عرقش تمام ماشین را پر کرده بود و اصرار داشت که شیشه های پنجره ها بالا باشند و همه هوای زیربغل او را تنفس کنند. با نفرت نگاهش نکردم. دلم برایش می سوخت. کم هوش و بدبخت به نظر می رسید. حس کردم صورتش مثل صورت سیب زمینی خورهای ون گوک است. البته از نوع سبیل دارش.

رسیدم. کتاب خواندم. نوبتم شد. دکتربا همان خنده ی شدیدش ازم پرسید که آرام تر شده ام؟ شده بودم. هی کتاب های مهر و محبت خوانده بودم و هی بعد از خواندن برای خودم تکرار کرده بودم:"من تو را می بخشم." و چه همه آدم هایی که باید می بخشیدم. و چه سخت. فکر نمی کردم حالم بهتر شود. انگار بهتر بودم.

مست و لایعقل از مطب بیرون آمدم. دارو خریدم. مسوولان پذیرش و نسخه پیچی داروخانه این دست شان به آن دست شان می گفت گه نخور. من عصبی نشدم. آن مسوولی که از همه شان لکنت زبانش بیشتر بود سعی کرد ازم معذرت خواهی کند. گذاشتم هرچقدر دوست دارد هول شود و تپق بزند. سرم را هی تکان ندادم که یعنی می دانم چه می خواهی بگویی. آخر جمله هایش فعل نگذاشتم. گذاشتم انشاو املای خودش را داشته باشد. به همه لبخند زدم. لبخند؟ می خندیدم.

بیرون که می آمدم، دو زن پشت سرم راه می رفتند و با هم حرف می زدند. هی حس می کردم صدایم می زنند:"لی لی ... لی لی..." و می دانستم که اشتباه می کنم، با این حال برمی گشتم و نگاهشان می کردم که به من نگاه نمی کردند.

و چقدر دوست داشتم یک آشنا مرا ببیند و دنبالم بدود و صدایم بزند، با صدای بلند:"لی لی ... لی لی..."

 

 

/ 7 نظر / 2 بازدید
Montra

چقد از خوندن این پست خوشحال شدم. [لبخند] لی لی... لی لی... [پلک]

Montra

راستی بلاگتم یک ساله شده. تولدش مبارک...

Montra

راستی بلاگتم یک ساله شده. تولدش مبارک...

Behi

A beautiful you have liley.

Behi

I meant a beautiful mind :)

Nima

Lili...........................lili.....................lili

مریم

لی لییییییییییییییییی... لی لیییییییییییییییییییییییییی با من دوست می شییییییییییییییییییییییییییییی؟ [چشمک]