می دانی بچه؟

این روزها چه تنهایی عجیبی دارم، بچه.

بی حسم.

مردم به هم زخم می زنند.

می خوابم.

خواب می بینم که زخمی ام.

خواب می بینم که خون بالا می آورم و چشمانم خیره می ماند.

بی هیچ ترس و بی هیچ نشانی از مرگ.

با آرامش تمام می شوم.

بیدار می شوم.

خون را از روی بالشم پاک می کنم.

خون را از دور دهانم پاک می کنم.

رژ لب می زنم.

در جلسات به مردم نگاه می کنم... نه، کسی نمی داند که من مرده ام.

جی میلم را باز می کنم. در یک سایت بارداری به طرز مسخره و غمگینی سابسکرایب شده ام. امروز وارد هفته ی دوازده بارداریم شده ام... همین طوری، الکی، بی آنکه باردار باشم.

بچه ی الکیم کامل شده است.

زیبا هستی بچه.

به من شبیهی!

مامان همیشه می گفت که باید مادر شوم تا بفهمم.

انگار نفهمیدم.

نفهمیدم.

به تو، بچه ام، نگاه می کنم.

دست هام بی حسند.

با دوستم در مورد "شلوغی های اخیر" حرف می زنیم.

در مورد این که "مشخص نیست که چه می شود" و "بیچاره بچه های مردم" و "خدا حودش به خیر کناد" به تفاهم می رسیم.

دارم سرم را برایش مانند بزاخفش تکان می دهم که خون خشکیده را روی دستم می بینم.

زیر آن یکی دستم پنهانش می کنم.

خون از ریه هایم بالا می آید.

باید جلویش را بگیرم.

تا گلویم می رسد.

قورتش می دهم.

دوستم می گوید در این شرایط همه از این که بچه دارند پشیمانند.

لبخند می زنم.

می گوید همه پشیمانند از این که ایرانی هستند.

از این که یک مادر ایرانی هستند.

تایید می کنم.

خون را قورت می دهم.

دروغ گفته ام.

می دانی بچه؟

من مثل همه نیستم.

من معتقدم همیشه راه گریزی هست.

همیشه قسمتی از زندگی باقی می ماند و آن پشت ها نفس می کشد.

من معتقدم که باید ماند.

من معتقدم اتفاقن همین روزها باید زنده ماند و زندگی کرد.

دلم می خواهد به زور هم که شده قهقهه بزنم.

ولی می ترسم خونم از میان قهقهه هایم به روی دوستم بپاشد.

متین می مانم و هیچ نمی گویم.

فقط سر تکان می دهم، بچه.

مامان می گوید باید مادرشوم تا بفهمم.

من نفهمیدم.

من نفهمم.

من نفهمم.

من نفهمم.

من نفهمم.

ولی می خواهم زندگی کنم بچه.

 

 

 

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
آرمین

ســـلام وبلاگ جالب و قشنگی داری... متنای تاثیر گذاری مینویسی... [دست] خوشحال میشم به وبلاگم سر بزنی، شاید جالب باشه برات[گل] منتظر هستم ... بای