رویاهای کوچک

دیروز وقت سخنرانی اوباما به شوهرم گفتم:"آفرین! یک سخن‌ور واقعی است. قدر‌ت‌کلام، حرکات بدن و میمیک چهره را می‌بینی؟ صدا را می‌شنوی؟ برعکس جرج بوش، که وقتی حرف می‌زد کلمات، اندیشه‌ها و صدایش آدم را به یاد صدای‌دوستان نیمه‌شهرستانی- نیمه‌تهرانی واقع در نبش چاله‌میدان می‌انداخت..."

- خوب، خیلی تفاوت دارد. آدمی که پدرش یک غول‌نفتی و یک رییس‌جمهور بوده، با کسی که پدرش یک مهاجر بوده خیلی تفاوت دارد.

      خاصیت عمده‌ی من در نفهمیدن کلمات در باراول شنیدن‌شان است. گفتم:" یعنی چطور؟"

- اوباما مثل ماست. فقط روی پای‌خودش ایستاده است. دارد با اتکای به‌خودش حرف می‌زند، بااتکا به‌ دانشی که کسب کرده، بااتکا به ‌شخصیتی که برای خود ساخته‌است...

     اوباما مثل ماست؟ من همیشه روی پای خودم ایستاده‌ام، حتا درجوانی به خود آموزش‌دادم که توقعاتم از دنیا به اندازه‌ی جیب‌خودم باشد. مغرور بودم یا محافظه‌کار، نمی‌دانم. ولی من اوباما نشدم. اوباما؟ من حتا آن نقاش‌کوچولویی که می‌خواست به فقرا کمک‌کند هم نشدم.

     دیروز بعد از مدت‌ها توانستیم که زود(ساعت پنج‌و‌نیم عصر) به خانه برویم. سرراه به فروشگاه شهروند رفتیم، شاید بیشتر برای عوض‌کردن فضای شلوغ ذهن‌مان. یک مایع ظرف‌شویی 4 لیتری را برداشته بودم و به خواصی که رویش نوشته‌بود، نگاه‌می‌کردم. ناگهان یک زن‌جوان و نحیف روبرویم ظاهرشد:" داریم برای بچه‌ی مریض پول جمع می‌کنیم. کمکی..." قبل از آن‌که بتوانم به خود بیایم، تربیت و گذشته‌ام زبانم را به کار انداختند:" آ... ببخشید!" زن با تبخال روی لبش، با خجالت و با قیافه‌ای نگران‌تر از قبل رفت. دیگر هیچ‌چیز نفهمیدم. ربع‌ساعت بعد به شوهرم گفتم:" یعنی راست می‌گفت؟"

-کی؟

- همان زن چادری.

- نمی‌دانم. من هم دلم پیشش است.

تا یک‌ساعت در فروشگاه می‌گشتم. پیدایش نمی‌کردم. چه غلطی کرده‌بودم!

کمک به کودکان فقیر جهان!

       پیدایش نشد. انگار فقط آمده بود که من‌را به‌خودم نشان بدهد و برود. شب زود خوابیدیم. خواب؟ تا نصف‌شب از این‌پهلو به آن‌پهلو می شدم و زن و نگاه‌نگران و تبخالش از یادم نمی‌رفت. حتا اگر دروغ هم می‌گفت، چه اتفاق دیگری قرار بوده که بیفتد؟ شاید معتاد بود و نیاز به مواد داشت. شاید اصولن گدا بود و می‌خواست برای آدم‌ظالمی پول جمع کند. شاید... هرچه بود، یک انسان‌سالم نمی‌توانست بیاید و آن همه باخجالت گدایی کند. اوباما؟ من حتا برای ایده‌های کوچک خودم هم زیادی کوچکم و زیادی باید بجنگم که آنی بشوم که می‌خواهم.

/ 1 نظر / 2 بازدید
علی

عالی بود لذت بردم. پی نوشت: ویرگول کیبورد در "ف" و شیفت است!