ابهام های برطرف شده

بچه که بودم خیلی سوال می کردم. بدی اش این بود که یادم می ماند که کدام سوال پاسخ داده نشده است. یادم مانده بود وقتی که توی اخبار گفتند که در سوسنگرد، عراقی ها به دختران نوجوان تجاوز کرده اند و بعد آن ها را زنده به گور کرده اند، مامان دستش را جلوی دهانش گرفته بود و نفس نمی کشید. یادم مانده بود که از مامان پرسیدم تجاوز یعنی چی.  مامان چشمش را از روی صفحه ی تلویزیون برنداشت:"ها؟"

-          تجاوز. می گم تجاوز یعنی چی؟

به بابا نگاه کرد. دستش را از دهانش برداشت و با گردن بندش بازی کرد. گفت:"هیچی مامان جون. به مینو غذا دادی؟"

مینو گربه ام بود که سیاه سیاه بود و هیچ وقت اعصاب درست و حسابی نداشت و روزی دو سه بار دستم را پنجول می کشید و سالی پنج تا بچه می زایید و می نشست با دل خوش همه شان را می خورد.

-          نع. ولی تجاوز یعنی چی؟

-          هیس! شنیدی؟ صدای چیه؟

-          ها؟

-          قورباغه. صدای قورباغه است. قورباغه ها چی می گن؟

-          می گن قور قور قور.

-          نه مامان. قورباغه ها غروب که می شه صدای خمیازه ی ماه رو می شنون که داره از خواب بیدار می شه، هی تندتند می گن: "کی بود؟ کی بود؟ کی بود؟ کی بود؟"

چندین سال بعد، یادم مانده بود که بفهمم تجاوز یعنی چه و فهمیدم. سوال های بعدی آمد:"چطور عراقی ها توانستند به دختران نوجوان تجاوز کنند؟ چطور توانستند آن ها را زنده به گور کنند؟ چطور ممکن است یک آدم چنین کاری بکند؟ آن آدم چطور آدمی است؟ چقدر با آدم های عادی تفاوت دارد؟"

چه سوال هایی! راستش، جوان بودم. احمق بودم، فکر می کردم دنیا خیلی تیز و برنده نیست. نمی فهمیدم.

الان پیرم. مرده ام. دیگر فهمیدم. دیگر سوالی ندارم. خیال تان تخت، عراقی های عزیز.

 

 

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
داریوش تنها

ادم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هر کی روی دوپا راه بره و مثل ادم ها بتونه حرف بزن که ادم نیست

فدات یشم لی لی جون که اینقدر با نمکی...

ندا

امروز احتمالا گمشده ام سارا سالار و خوندم همش یاد تو می افتادم لی لی!