تحت درمان

داروهای آرام بخش می خورم. اشک از چشمانم جاری است. خیر. گریه نکرده ام. خواب، خواب، آخ... خواب. هی خمیازه. فکم در رفته است ازبس عمیقن باز بوده به دهن دره. هرلحظه، هرجا، آمادگی اش را دارم که بخوابم. بعد که چشمانم را می بندم، دوست دارم جایی بیدار شوم که ده باشد. مرغ و خروس. یک مادربزرگ دهاتی هم داشته باشم. از این ها که بوی پارچه کودری می دهند و بوی میخک. من بچه باشم. مادربزرگ قربان صدقه ام برود. بهم بگوید که همینی که هستم خوبم. کسی کاری به کارم نداشته باشد. بروم برای خودم بگردم، لانه ی مورچه پیدا کنم، جوجه ها را دنبال کنم، خار توی پایم برود و بنشینم با سوزن از توی پایم در بیارمش. خوابم می آید. وقتی می خوابی باید توضیح بدهی. باید برای همکارت توضیح بدهی که دیشب شب نشینی داشته ای. باید برای رییست توضیح بدهی که دیشب یک تروریست خودش را توی خانه ات منفجر کرده است و تو تا صبح داشته ای تکه های گوشت را از روی دیوار پاک می کرده ای. باید برای مادرت توضیح بدهی که توی اداره ازت کار کشیده اند، بیل زده ای و فرغون فرغون گل را هفت طبقه بالا برده ای. معمولن نمی شود به آدم ها گفت که خوابم می آید، همه تان به تخمم، دلم می خواهد بخوابم چون دلم می خواهد. نمی شود به آدم ها گفت دوست ندارم وقتی بیدار می شوم دوباره فکل کراوات کنم و از خانه بیرون بیایم که تو را ببینم، دوست دارم وقتی بیدار می شوم یک زیرشلواری پایم باشد که راه راه باشد و بوی پهن و صدای بع بع گوسفند بیاید. خیلی حرف ها را نمی شود به آدم ها گفت. برای روبرو شدن با آدم ها باید فکر کرد، نقشه کشید، حلاجی کرد. من منگم. مستم. خوابم. دارم توی نقشم تلوتلو می خورم. می دانی؟ نیستم.

/ 3 نظر / 2 بازدید
عليرضا

پدرم هروز از خواب پا مي شود به مرغها و خروسشان دانه مي دهد گلهاي اطلسي را آبياري مي كند كمي ريحان از باغچه مي چيند و صبحانه اش را مي خورد وراهي باغي مي شود كه زمانه نهالهاي پسته و انارش را خودم و خودش كاشته بوديم 20 سال پيش. عرق مي ريزد . دستش را به كمر مي زند عرقش را پاك مي كند و ليوان آبي براي خودش خالي مي كند و نوش جان مي كند. او از من جوان تر است. او از من سالم تر است. او روياهايي دارد كه من از فكر كردن به آن هم مي ترسم. يكي از آن روياها اينست كه من 3 - 4 بچه قد و نيم قد داشته باشم. ماها اينجا معتاد شده ايم. افيون زندگي شهري ما را مسخ كرده است. دلم انجاست اما نمي توانم بروم. چرا؟ چرا؟

پگاه

وای چقدر شرح احوالاتم بود. اندازه یک عمر خسته ام. کاش من هم می خوابیدم و در دنیای دیگری بر می خواستم...

تیوامرد

آخ گفتی.من که فکر میکنم به آخر خط رسیدم.الان نزدیک 38 سالمه از بس که به همه چیز فکر کردم هنگ کرده ام.گوسفند و گاو پیدا کنم شاید بوی آنها مرا بخود آورد.از نوشته زیبایت لذت بردم بسی فراوان