جنگ/مردن/عزا برای ماست. نه آن ها.

جلسه. داشتم نمودارهایم را تحلیل می کردم. خودم به قدرت خدا خیلی قشنگ بلدم حرف بزنم، رییس هم هی وسط پرزنت های من می پرد و شکر به دهانم می کند. گفت:"خوب. حالا اگر ما بحث سنکشن(همان تحریم را منظورش بود. مترجم) را در نظر نگیریم..." کلمه را منعقد کرده نکرده، در باز شد و معاون با پوزخند وارد شد. نگاهش کردیم. گفت:"سفارت را گرفتند." طبعن نفهمیدیم و طبعن فقط به سبیل چخماقی سفیدش نگاه کردیم تا توضیح بدهد. هی پوزخند زد و هی توضیح داد. همه مان به هم نگاه کردیم. معاون نشست. یاد چاپارهای زمان های داریوش خدابیامرز افتادم. نگاه مان کرد. خندید:"داشتید بازارهای جهانی را تحلیل می کردید؟" البته که خنده دار است. گفتم:"اشکالی ندارد. به قول وزیرمان مرگ یک بار، شیون هم یک بار." و فکر کردم چه چه دارم دروغ می گویم. فکر کردم کاش خستگی ها تمام می شدند.

رییس به من نگاه کرد. گفت:"تو چه می دانی. جنگ بشود چه؟ تو توی جنگ نبوده ای. جنگ..." گفتم:"نبوده ام؟ من؟ من نبوده ام؟ من را می گویید؟ وسط جنگ بوده ام. وسط جنگ." دهانش را باز کرد. نگذاشتم:"وقت جنگ خوزستان بودم. بمب انداختند وسط خانه ی عمه ام. شکمش پاره شد. نوه هاش مردند. شوهرش و بچه هاش روده و سنگ و کلوخ را ریختند توی شکمش. بردند بیمارستان. شوهرش ضربه مغزی شده بود و کسی نفهمیده بود. چند ساعت بعد مرد." نفسم بالا نمی آمد:"شش ساله بودم. مدرسه نبود. من را فرستادند یک شهر دیگر درس بخوانم. بچه ی شش ساله را از پدر و مادرش جدا کردند." آب دهانم را قورت دادم. داشت گریه ام می گرفت. حجله ها آمده بودند روی میز. عکس های جوان ها با سبیل های تازه نوک زده لابلای چراغ های رنگی. عراقی ها روی موشک نوشتند عید شما مبارک. نوروز بود. می دانی؟ نوروز بود. عکس پسر فامیل مان از توی آگهی ترحیمش نگاهم می کرد. بردمش مدرسه. به همه نشان دادم. تازه یاد گرفته بودیم بخوانیم. نوشته بود محل شهادت سوسنگرد. دوستم گفت:"نگاه لی لی... از هرجای کلاس به عکس نگاه کنی دارد نگاهت می کند." عکس را زدیم به تخته سیاه. هی دور کلاس دویدیم و هی جای مان را عوض کردیم. هی نگاه مان می کرد. چشم از ما برنمی داشت. چشم از ما برنمی دارد. مادران عرب رسم دارند روی قبر بچه شان کل می کشند و می رقصند، خیس از گریه. می دانی؟ دیدن همین رقص برای تمام زندگی ات کافی است. دیده ای؟

هه.

/ 19 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ستاره

خدا میدونه چقدر دوستت دارم لی لی جانم[ماچ]

عارفه

کاش این خاطرات تکرار نشن تو دنیای هیچ بچه ای...

Salut

سلام. مدتی است نمی‌نويسيد. انشالا هميشه سالم و شاد باشيد.

لی لی خانم ملت آجر نیستن که! . روزی ده بار به امید نوشته هات میان اینجا و برمیگردن . وجدانا بنویس دیگه.

عاطفه

پس چرا دیگه نمینویسی........... امیدوارم بهترین اتفاق زندگیت برات افتاده باشه

فاطمه.ع

بیا لی‌لی... بیا

میچکاکلی

چای دم کرده ام ، به امید قطاب پرمغز تو منتظر نشسته ام. چند بار دیگر باید بیاییم این تیتر خونین را بخوانیم؟