فکر کردم

با همسرم سوار تاکسی شدیم. کسل بودم. به مسافرت عید فکرکردم. از خودم پرسیدم که اگر بخواهیم به شیراز برویم از کدام راه باید برویم؟ هواپیما؟ الان بلیت نیست. اتوبوس؟ ١۶ ساعت؟ قطار! که البته شیراز قطار نداشت. صدای خودم را شنیدم:"کاش شیراز قطار داشت!" همسرم هیجان‌زده گفت:" رضاشاه طرح‌کلی خط‌آهن را داده بود... کنار همین جاده‌های شوسه." در حسرت یک قطار خوش‌منظره که تویش کتاب بخوانی و موسیقی گوش بدهی و کمی غیبت کنی و زیادی حرف بزنی، به تناوب دو سه چهارتا آه کشیدیم. بعد به یاد اروپایی‌ها افتادم که آن منظره‌های سرسبز و بدیع را دارند و همیشه با قطار از میان آن‌ها رد می‌شوند و چون همسرم نمی‌دانست من درمورد چه مساله‌ای فکر می‌کنم، این‌بار خودم به‌تنهایی آه کشیدم. بعد به این فکرکردم که اگر رضاشاه زنده می‌ماند، احتمالن کل کشور قطار داشت و ما از سرکارمان با قطار به خانه برمی‌گشتیم. رضاشاه چه شد که مرد؟ اطلاعات تاریخیم را مرور کردم... بله. متفقین. اگر متفقین کشور را به سه قسمت تقسیم نمی‌کردند و رضاشاه را تبعید نمی‌کردند، کل ایران قطار داشت. با کمی فکرکردن متوجه‌شدم که متفقین هم همین‌طوری برای دل‌خودشان کشورمان را اشغال نکرده بودند، بلکه جنگ‌جهانی دوم بود و طبیعت جنگ همین است. خواستم بیشتر فکر کنم که رسیده بودیم و باید پیاده می‌شدیم. تا این‌جایی که فکر کردم مسبب اصلی" لغو مسافرت با قطار به شیراز "آتش افروزان جنگ‌جهانی دوم بودند. حالا مثلن هیتلر. فردا در تاکسی یادم بماند که مسبب‌اصلی را پیدا کنم.

/ 2 نظر / 2 بازدید
نازنین

اصلا کار کار انگلیساست.

مرآت

تقصیر استکبار جهانی امپریالیسم و... می باشد و اصلا تقصیر ما انسانهای فرهیخته متمدن و پیشرفته نیست[چشمک]