نگاه از بالا

 

نشسته ام وسط یک قسمت رمانتیک غیرعاشقانه ی زندگی ام و منتظرم رییس مان برود سوار هواپیمای نکبتی اش بشود، که من و همکار دعوایی و منشی کـ.ون گشادمان اجماع نموده و با هم به خرید برویم. زندگی همین است. آدم با آدم هایی راه می رود و کار می کند که چشم دیدن شان را ندارد و باید با آن ها تعامل هم بکند. بعد همین آدم اگرمثلن از کسی که عاشقش است، کوچک ترین حمایت و دفاعی بکند، همه می گویند چقدر بدبخت و دم دستی و خال تور است. در این وقت ها یک عده هم روی آدم بالا می آورند، چون عشق و عاشقی و خوشحال بودن آدم ها یک جورهایی روی اعصاب معده شان اثر می گذارد.

دیروز به یکی از دوستان هزارسال قبل تلفن زدم. برای خودش رییس بسیار مهمی در یکی از شرکت های بزرگ کشور است و اصرار دارد که صاحب یک عدد خانه و دو عدد ماشین و یک عدد همسر و دو عدد بچه ی زیبا می باشد. آن وقت ها که من و این دوستم بچه بودیم، اگر همسرفعلی اش که دوست پسر آن وقت هایش بود از کنار من رد می شد، خشمگین می شد. من سعی می کردم به همسرش سلام نکنم و همیشه کانم بهش باشد و اخم هم بکنم و بی ادب هم باشم، که شاید اعتماد دوستم را جلب کنم. چرا ما همیشه فکر می کنیم وظیفه داریم همه را خوشحال کنیم؟ در ادامه ی آن روزها و در ادامه ی آن اخلاق های گهی که دارم، دیروز نمی دانستم چطور احوال همسرش را بپرسم و آیا باید احوال همسرش را بپرسم یا نه. گفتم آقای شوهر خوبند؟ و هرهرهر کردم. طوری که اگر روشنفکر شده بود، فکر کند که دارم شوخی می کنم و اگر روشنفکر نشده بود، بفهمد من نمی خواهم شوهرچپلش را بدزدم. عوق البته. بعد دوستم اصرار کرد که امروز به خانه اش برویم. هی گفتم مرسی. هی قسم و آیه. ای بابا. خوب چرا باید به خانه ات بیایم؟ من حوصله ندارم. با وجودی که در جمع ها می خندم، ولی ساعت کاری دارم. بیشتر از چند ساعت نمی کشم بخندم، خسته می شوم. این ها را نگفتم. خیلی خرکی دروغ گفتم. گفتم که مهمان دارم. یک جوری به من گفت که اشکالی ندارد، که بفهماند فهمیده است دروغ گفته ام. این مهارتی است که من ندارم. من اصلن به روی خودم نمی آورم که می دانم کسی دارد دروغ می گوید.

منشی گشادمان دارد رییس مان را ردیابی می کند. نمی دانم رییس مان جی پی اسش به کجایش وصل است، اما هرچه باشد، یک ورش به منشی مان وصل است. منشی قرار است به ما خبر بدهد که چه زمانی سیستم چک کردن رییس مان-موبایلش- خاموش می شود. منشی آدمی است که دروغ می گوید. من خجالت می کشم بهش بگویم دروغ هایش خیلی خرکی اند. مثلن دیروز ماشینش را دزدیدند. بعد یک نفر از پشت زد به ماشین دزدی آقای دزد. آقای دزد هم تقاضای خسارت کرد. ایستادند تا پلیس بیاید. بعد پلیس آمد و به آقای دزد گفت حالا که خسارت می خواهد، کارت ماشین و گواهی نامه لطفن. بعد آقای دزد سرش را انداخت پایین و لابد گفت که دزد است و کارت ماشین ندارد. در این جا داستان منشی مان به پایان رسید و من داشتم نگاهش می کردم. بعد هی او مرا نگاه کرد، هی من او را نگاه کردم. بعد فهمیدم که منتظر است چیزی بگویم. گفتم مردم چه دزد شده اند، چرا امنیت نداریم، یا یک همچین چیز و شعری. بعد اوضاع به حالت عادی خود برگشت و به هم لبخند زدیم.

دیروز رییس با من دعوا کرد. بی خود و بی جهت. همه گفتند ای بابا، چه سخت می گیرم ها. اشکالی ندارد. عصبانی شده، می خواسته عصبانیتش را روی کسی خالی کند. البته. آیا من آن آدمی هستم که در مواقع اضطرار می توانید محتویات معده و مغز و طحال و روده ی خود را روی من خالی نومایید؟ دیگر نه. کیفم را برداشتم و از شرکت بیرون زدم. عصبانی بودم، و در حقیقت کی می شود که عصبانی نباشم؟ رفتم سبزی خریدم، یک سبزی قورمه ی خوب و خوشگل درست کردم و توی پلاستیک بسته بندی کردم و گذاشتم توی فریزر. فیلم هم نگاه کردم. بیست تا. هی فکر کردم کار شرکت به من ربطی ندارد. بعد دیدم تلفن زده ام و پرسیده ام که چه خبرها از کار شرکت؟ روی هوا نمانده باشد یک وقت.

مثل این که دارد سوار هواپیمایش می شود. برویم اجماع کنیم برویم سر قبرمان.

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
افشین

سلام لی لی خانم من همیشه از چرندیات شما لذت میبرم جدن خوب مینویسی بخصوص وقتی از کلمه ی کان استفاده میکنید

افشین

عذر میخوام اگه منظورمو بد رسوندم یه بار خودتو بذار جای یه خواننده و نوشته هاتو بخون اونموقع مطمئنن منظورمو میفهمید در ضمن این رفتارتون منو یاد همون بچه ریشوی بسیجی داخل اتوبوس اردوی دانشجویی انداخت.بهرحال من بازم عذرخواهی میکنم