ساکن خانه ی چهارم

طبقه ی اول یک خانه ی بزرگ است. ساکنانش یک زن خوب و یک شوهر فضول نچسب و بچه های شان و مهمان های شان هستند. این طبقه اعتقاد دارند که هیچ کدام از واحدهای دیگرشان نباید مهمان داشته باشند. چون مهمان ها می خندند و از جلوی در خانه ی آن ها رد می شوند. طبقه ی دوم هم یک خانه ی بزرگ است. ساکنانش یک پیرزن و یک پیرمرد هستند. به اندازه ی همسایه ی طبقه ی اول نفرت انگیز نیستند. بودند. چپ چپ نگاه می کردند. می دانستم که از چشمی رفت و آمدها را می پایند. آن قدر لبخند زدم که پیرزن نرم شد. طبقه ی سوم و چهارم هرکدام دو خانه. ساکنان سه خانه -با احتساب ما- زن و شوهرهای جوان که همیشه سرکارند. خانه ی چهارم ساکن جدیدی دارد: یک خانم جوان.

مدیرساختمان که با حفظ سمت مرد نفرت انگیز طبقه ی اول هم هست، یک بار ازمان پرسید که خانم جدید چطور آدمی است؟ ما چه می دانستیم. برای مان با میمیک عجیب و غلوشده ای توضیح داد که شوهر خانم زیاد دیده نمی شود:"خانم گفته است شوهرش دیر به خانه می آید." بعد برای مان گفت که همسایه ی طبقه ی دوم، همان پیرزن که از چشمی مردم را می پاید، فهمیده است که این خانم رفت و آمدهای زیادی دارد. ما ندیده ایم؟ کمی اخم. خیر. ندیده ایم. اصلن نیستیم که ببینیم. بعد خنده:"اصلن همین یک کارمان مانده بود که پشت چشمی بایستیم و مهمان های او را ببینیم و بیاییم گزارش بدهیم." کمی غرغر می کند که اصلن ناف آن خانه را با مردم نابکار بریده اند. خداحافظی می کنیم.

من تا روزها توی دلم به مرد فحش می دهم. حتا همین الان.

آپارتمان زن جوان بعد از ساعت 12 رسمیت پیدا می کند. تا صبح از آپارتمانش سر و صدای زندگی می آید. وقت هایی که بی خواب می شویم دوباره به خواب رفتن با این همه سر و صدا سخت است.  گاهی هم زن و مرد با هم دعوا می کنند. کتک کاری. توی راه پله به هم فحش می دهند. سر هم داد می کشند که همسایه ها خوابند.

دیروز خانم جدید در خانه مان را زد. زیبا و شیک بود. صدایش خانه مان را پر کرد. صدایم خفه بود. دستم را به موهام کشیدم. خودش را با اسم کوچک معرفی کرد. من سرتکان دادم، با لبخند کم رنگ. کار داشت. کارش را انجام دادم.

وقتی که رفت، رفتم و توی آینه نگاه کردم. موهام با فرهای نامنظم همه در هوا سرگردان بودند. پشت لبم کرک بود. صورتم بی رنگ و ساده بود. موهام را شانه زدم. هیچ فرقی نکردند. رژلب زدم. رژگونه. توی آینه چشمانم را به خودم دوختم.

لی لی، چه چیزی مانع از آن می شود که من زیبا باشم؟ چرا می ترسم که زیبا باشم؟

/ 7 نظر / 2 بازدید
Mina

Lili,to zibayi lili,roohe ziba va saf va tamiz daare ke mooye aashofte korke poshte lab,va soorate birang be cheshm nemiyaad.Hamin To zibayi lili

Montra

لی لی زیباست... [لبخند]

Montra

باورهای ما و نگاه ما به خود می توانند ما رو به اوج زیبا بودن/نبودن برسانند. از وقتی به این جا آمده ام با نوشته های لی لی آشنا شده ام. با سئوال هایش و... نوشته ها بازتاب ذهنیت و نگرش افراد هستند. پس باز هم می گویم لی لی زیباست. لی لی زیباست... [لبخند]

انگور

من فکر می کنم منظور تو زیبایی ظاهری و لوندی و عشوه گری و طنازی باشه.اگه اینطوره منم خیلی وقته این چیزها رو ندارم...و منم نمیدونم چرا... اما درون تو خیلی زیباست لی لی.

حامد

بعضی ها از شکست می ترسند بعضی ها از موفقیت ! خدایا از این همسایه ها نصیب ما نکن [گل]

مریم

بعضی وقتها نمی ترسیم زیبا باشیم. یک حساب و کتابی می کنیم می بینیم به دنگ و فنگش نمی ارزد.[لبخند]

dead

laziness?? :))) sometimes we need to convince ourselves something is worth spending the time, taking time from other "important" activities