مستراب

برای شرکت در جلسه ای به شرکت قبلی ام سر زدم. دوستانم را دیدم. تندتند برایم تعریف کردند که آقای مهندس که می خواست مرا با تیپا بیرون کند خودش با تیپا بیرون شده بود. دزدی هایش رو شده بود و به حراست گفته بودند راهش ندهند. "دوستـی" که باعث بیکار شدن ما شده بود و در دزدی ها هم دست مهندس بود هم بعد از آقای مهندس جرات نکرده بود به سر کار بیاید. بعد از ده روز هم از خانه استعفایش را نوشته بود و علتش را مشکلات خانوادگی بیان کرده بود. گفته بود که همسرش اجازه نمی دهد. همه مان می دانستیم دارد دروغ می گوید. همه مان بارها ازش زخم خورده بودیم. اما وانمود کردیم که ناراحت هستیم. و به هم گفتیم که چقدر شوهر گیر سه پیچی دارد. وانمود کردیم که خنگیم و متوجه روابط و اتفاقات نیستیم. نچ نچ کردیم.

مادربزرگ چشمان آبی اش را سرد و بی احساس به من دوخت:"دروغ نگو لی لی. داری دروغ می گویی مثل سگ. می خواهی سنگ شوی؟"

یخ کردم.

بعد به صورت اتفاقی با "دوست" صحبت کردم. وانمود کردم که حرفش را باور کرده ام. بهش گفتم که مایه ی ننگ زنان است و گفتم که مرد ذلیل است و حالا عیبی ندارد و انشالله خیر است و هی با اغراق چیز و شعر تفت دادم. هی تفت دادم.

به شرکت رفتم. "دوست" رابطه ی بسیار خوبی با مدیرعامل مان دارد. بعد از دادن گزارش جلسه، حواسم بود که قیافه ی ناراحتی به خودم بگیرم. مثل یک ان حقیقی وا رفتم و گفتم که "دوست" استعفا داده است. مدیرعامل پیشاپیش از جریانش خبر داشت. خوشحال شد:"هرموقع بیاید اینجا، قدمش بر چشم. اصلن جایش این جاست..." و چهل و پنج دقیقه به سخنرانی اش در خصوص این که چقدر "دوست" خانواده اش را فدای کار کرده است و شوهرش حق دارد و اصلن هیچ اتفاق دیگری به جز این نمی تواند باعث سرکار نیامدن دوست باشد و چقدر این "دوست" کارا و فعال است، گوش دادم و هی وسط جملاتش تکبیر گفتم و پامنبری کردم. سعی کردم مشخص باشد که باور کرده ام که "دوست" دزد نیست، برعکس بسیار هم باوجدان و کاری است. و هی احمقانه سر تکان دادم. و الحق که مدیرعامل مان در تفت دادن چیز و شعر از من ماهرتر بود.

شب که می خواستم بخوابم، میان شلوغی های مدیرعامل و شرکت و دزدی و استعفا و حراست، هی چشمم به مادربزرگ می افتاد که یک گوشه نشسته بود و تیز نگاهم می کرد. هروقت نگاهش می کردم لبش را با دندان می گزید و با تحقیر سر تکان می داد. توی سینه اش درآمدم و داد کشیدم:"ها؟ چیست؟ چیست؟ ولم کن دیگر. تو سال هاست که مرده ای."

همان طور سرد و خشن و محکم بهم گفت:"خفه شو و بتمرگ سرجات لی لی. این مستراب را بیش از این به هم نزن."

خفه شدم. سر جام تمرگیدم. ولی آیا می توانستم این مستراح را به هم نزنم؟ آیا می شود؟

یادم رفته بود که مادربزرگ به مستراح می گفت می گفت مستراب.

/ 5 نظر / 2 بازدید
باراکا

البته میدونم نباید قضاوت کرد چون اینجا برای تو هست و افکارت و قضاوت دیگران دست و پا گیر میشه واست ولی نمی تونم لی لی واقعا نمی تونم نگم چون همیشه این مدل رفتارها برام آزار دهنده بودن چرا در چنین مواقعی به طرف حالی نمی کنن که بسه این سیاه بازی ها و ... آخر اگر همه تائید شان کنند بارها این کار رو می کنن و فکر می کنن که خدای ناکرده مردم نمی فهمنن پس ما هم ادامه دهیم و ما هم اینچنین راه رو براشون هموار می کنیم ، من هم در موقعیت مشابهی هستم که دارم تعدیل میشم واسه آدمای مثل دوستت ولی ساکت نمی شینم و حرفم و می زنم و روز آخر خیلی حرفها رو می زنم و می رم باشد که کمی به فکر فرو برن شاید !

ستاره

ما همه مجبوریم این کارو بکنیم نمی شه صادق بود و ایلله باید زد به کوه و کمر..درست نیست اما هست...مال همست...

گلابی

ای بابا من خونم به جوش میاد هر وقت راجع به این دوست!! مینویسی. امیدوارم یه موقعیتی یه روزی پیش بیاد که به تونی همه ناراحتی هاتو سرش فریاد بزنی

کیقباد

بقول شاملوی عزیز : حرف ها خواهم زد ، غم نان اگر که بگذارد ... و بقول خودم ! غم شغل و غم زندگی و غم زن و بچه و غم چه و چه و چه که سر جمعش میشود همان غم نان ، رمز بقای این مستراب ! است چه بر هم بزنیم و چه بر هم نزنیمش مگر که روزی غم نان بگذارد که یکسره بر هم بزنیمش !

باراکا

پس من هم باید ببینم بعد از تعدیل چه بر سرم خواهد امد آیا با وجود فشار های بعدی بازم اینو میگم یا فعلا کله ام داغه [چشمک] راستی یعنی بیکاری اینقدر بده؟ من جای استخدام رسمی هستم و در سازمان مرکزی هستم قراره مرکز رو تعدیل کنن و تعدادی رو بفرستن شعبه چون انتخاب افراد سایقه ای واسه جابجای و بعضی ها هم دارن تسویه حسابهای شخصی شون رو تو موضوع دخیل می کنن من می خوام در اعتراض به این کار و عدم تمایل رفتنم به شعبه استعفا بدم یعنی پشیمون میشم؟