کلمه

فقط می خواستم بهت بگویم که این روزها خیلی خیلی دلم تنگ می شود لی لی. فکر می کنم دارد تمام می شود. زندگی ام خسته ام کرده است. دارم از پا در می آیم. دارم باورش می کنم. چندان سخت هم نیست. مثل باور تنهایی. مثل باور این که عمرم در رویا گذشت. مثل باور این که با آدم های دیگر فرق دارم. مثل باور این که من اینی نیستم که دارم بازی اش می کنم. مثل باور این که خنده هام چقدر همیشه پر از انتقام از سختی هام بوده اند. این که من این همه راحت می خندم. و این قدر بلند. مثل باور این که بچه ام هیچ وقت به دنیا نمی آید. مثل باور این که آدم هایی که مرا برای همینی که بودم دوست داشتند دیگر مرده اند. همه چیز جور دیگری است. همه در ذهن من تغییرشکل می دهند. چرا هیچ کس پای حرف های من نمی نشیند؟ چرا به مام بزرگ نگفتم که بوی تنش را دوست دارم؟ یا گفتم؟ گفتم؟ گفتم. هزاربار خسته ام. هزاربار دلتنگم. دلم برای کوچه ای که هر روز صبح می بینمش هم تنگ است. برای یاکریم ها. اگر یاکریم ها نبودند چقدر سخت بود. دوست داشتم یک طوطی داشتم. برایم حرف بزند. یا یک حیوانی که محبت را بفمد. دوست داشتم به یک معصومیت محبت می کردم. مادر کسی بودم. آخ از این همه عشق بی جهت زیاد پراکنده ام. دارد مرا می سوزاند. می کشد.

تو که می دانی لی لی. می دانی که.

کلمات همه چیز را له می کنند. مرگ بر هرچه کلمه. مرگ بر حرف زدن.

کمی دیگر صبر کن.

/ 4 نظر / 2 بازدید
نازی

چقدر خوب گفتی مرگ بر کلمات، لی لی

ابریشم

از " عادت کردن " بیزارم. ولی باور کن به بودنت تو گودر عادت کردم. کجایی مادر معصومیت از دست رفته؟ خوبی؟

زیبا

خوب یه حیوون خونگی بگیر نه اینکه دلتنگیت رو پر کنه...فکر آدم کمی کمی کمی ...دیگه فکر نمیکنه!من امتحان کردم خوووبه

مریم

دوست داشتم به یک معصومیت محبت می کردم. مادر کسی بودم ... [گل]