عقده هایی که تمام نمی شوند، از یاد نمی روند، تلنبار می شوند.

 

مردم کنار دریا ورق بازی می‌کردند. باشلوارک و رکابی می‌رقصیدند. چشم‌ها دور و بر را می‌پایید که یک‌وقت کسی نیاید، نگیرد، نبرد، نزند، نکشد. خشم‌ها پنهان، عقده‌ها گره‌خورده،‌ هوا داغ بود. زمین داغ بود. تنها رفته بودم و دست‌ها و پاهام را شسته بودم و داشتم پاچه‌های شلوارم را تا می‌زدم. یک نفر سوت زد. سرم را بلند کردم. یک مرد گفت:"جووون..." و هی لب‌هاش را غنچه کرد و برام بوس فرستاد. همان‌طور دستم به پاچه‌های شلوارم، نگاهش کردم. کم نیاورد. تندتند با آن لب‌های چین چینی چندش آورش بوس فرستاد. دستم را به کمرم زدم و نگاهش کردم. خندید. نگاهش کردم. دوباره چشمک زد و بوس فرستاد و هی خندید و هی از اول. خوب؟ بعدش؟ یک قدم به طرفش رفتم. خشم‌ام از حد تحملم بیشتر بود. خنده‌اش جمع شد. می‌توانستم بکشم‌اش. می‌توانستم به خاطر هر بغضی که داشتم، به خاطر هر آدمی که له شده است تمام شده است، به خاطر هر آدمی که یک گوشه کز کرده و دارد زخم‌هاش را می‌خاراند و فقط دلش خوش است که زنده است، به راحتی بکشم‌اش. فهمید. دیگر هیچی نگفت. رفت. یک‌بار برگشت و نگاه کرد. هنوز دستم به کمرم بود و نگاهش می‌کردم. فکر کردم دنبالش می‌روم. می‌زنمش. به من فحش می‌دهد. مرا می‌زند. مردم دورمان جمع می‌شوند. فامیل من سر می‌رسد. آن‌ها هم درگیر می‌شوند. فکر کردم بچه‌هایی که این اطراف هستند می‌بینند چقدر دنیا مزخرف است و می‌فهمند که کنار هر خوشی‌ای یک تکه گه چسبیده است. و بچه‌ها، و بچه‌ها... دنبالش نرفتم. نزدمش. گذاشتم برود. فکر کردم خدا را شکر که بچه ها به دنیا می آیند. خدا را شکر که هنوز بلدیم برقصیم.

به تهران برگشتیم. پای‌مان تا زانو در خون فرو رفت.

/ 4 نظر / 2 بازدید
افشین

من اگه بودم کانم را به طرفش میکردمو از اونجا میرفتم فقر فرهنگی بیداد میکنه تو کشور!مون

zarin

tajrobe milion ha zane Irani

خاطرات کودکی

سلام لذت بردم مدعی گر به سرت تیغ زند هیچ مگو ... برش کم محلی تیز تر از شمشیر است دوست داشتی به من سر بزن فکرکنم خوشت بیاد خوش باشی فعلا

سیما

فقط میتونم بگم خوش به حالت ای کاش منم مثل تو بودم. فکرم مثل تو یه دنیا بود. منم مثل توام... همدردیم عزیزم