نارنجی مایل به خردلی

خانم موهام را زیر رو کرد:"مژگان‌خانم؟ بیا ببین. موهاش شرابی داره."

مژگان خانم مواد دکلره را روی میز گذاشت. زیرسیگاری را از روی میز برداشت و به طرف من آمد. دختری که زیر دستش بود با استیصال نگاهم کرد. می‌دانستم که پوست سرش زیر مواد دکلره دارد جلز ولز می‌کند. آب دهانم را قورت دادم و به کفشم نگاه کردم. مژگان‌خانم به سیگارش پک زد و توی زیرسیگاری تکاند و به من نگاه کرد و لات پرسید:"موهات شرابی هم بوده؟" لبخند زدم و سر تکان دادم. ازش خوشم می‌آمد. به موهای بالای سرم نگاه کرد:"اینا هم که مشکی‌ان. خدا بده برکت!" و خندید. به طرف دختر دکلره‌ای راه افتاد. سیگار را گذاشت لای لبش و زیرسیگاری را روی میز گذاشت و با سیگار لای لب‌هاش داد زد:"بگو ترشی هفت‌بیجار اوردی برامون جیگر." و یک ردیف از موهای دختر را باز کرد. دختر دکلره‌ای دست‌هاش را مشت کرد و چشم‌هاش را بست. گفتم:"بله. هفت بیجاره تقریبن." و کم مانده بود معذرت‌خواهی کنم، که نکردم. ترشی هفت بیجار؟ مامان می‌گفت سر من آتش‌فشان است. مامان دیشب زنگ زده بود، گفته بود به خاطر من با یک فال‌گیر عراقی حرف زده است. گفت که عراقی فقط اسم‌ام را پرسیده، بعد همه چیز را درست گفته است. عراقی گفته است اخلاقم تند است، ولی شوهرم بسیار خوش‌اخلاق و صبور است، که این نشان می‌دهد دارد درست می‌گوید. فکر کردم هیچ‌کسی از بودن با من خوش نیست. من چه هستم؟ هیولا. مامان گفت که عراقی گفته است بچه‌دار نشده ام، تصمیم دارم از طریق لقاح مصنوعی بچه‌دار شوم. دو تا بچه خواهم داشت، که اولی‌اش پسر است. خندیدم، هرهرهر. بعد متوجه شدم که دارم به یکی دو لباس کوچولوی دخترانه‌ای فکر می کنم که توی چمدان بچه است. فکر کردم چه مضحک. انگار من هم باورم شده است. پوزخند زدم. مامان گفت که آیا توی فکر لقاح مصنوعی هستم؟ گفتم خیر. هرگز. و دلم می‌خواست بگویم بسیار متنفرم، که نگفتم. مامان نمی‌داند که من همه را امتحان کرده‌ام. مامان خوش‌حال بود.

دختر دکلره‌ای نگاهم می‌کرد و هی زیرلب می‌گفت که دارد داغان می‌شود، دارد می‌سوزد. لب‌خوانی‌ام افتضاح است، اما این دیگر واضح بود. به خانمی که داشت موهام را رنگ می‌کرد، گفتم:"کار این خانوم تمام نشد؟ خیلی درد داره انگار." خانم موهای دکلره‌ای را نگاه کرد و گفت هنوز مانده است، اووه! کو تا تمام شود. دختر دکلره‌ای به من نگاه کرد. سر تکان دادم. برای‌تان چه کار می‌توانم بکنم خانم؟ من خودم هم دارم می‌سوزم. می‌دانید؟ قرص فقط مسکن است. سرطان که با مسکن خوب نمی‌شود. من می‌ترسم خانم. مامان فکر می‌کند وقتی می‌گوید دوتا بچه خواهم داشت، خوش‌حال می‌شوم. بچه؟ دوتا بچه؟ با این وضعیت روحی؟ مادرهمسرم با خجالت توی گوشم می‌گوید می‌خواهیم ما را دکتر ببرد؟ دیر نشود بچه‌دار شدن‌مان؟ ای بابا... بچه؟ مرد در برابر سگ‌شدن‌هام مدارا می‌کند. قرصم را می‌آورد بالای سرم، با لیوان آب. نگران است. می‌گوید با مشاورم تماس نمی‌گیرم؟ عصبانی‌ام. از چه؟ نمی‌دانم. می‌دانید خانم؟ من می‌ترسم.

مژگان‌خانم موهام را وارسی کرد و گفت که این رنگ گذاشتن یکی از سخت‌ترین نوع رنگ گذاشتن‌هاست. گفتم بله. گفت جان مادرم دیگر توی خانه موهام را رنگ نکنم، آن هم این‌طور، مثل خروس، هزار رنگ. گفتم بله. ولی وقت ندارم آرایش‌گاه بیایم و سفیدی موهام از زیر مقنعه معلوم می‌شود و همکارم ازم می‌پرسد که چرا موهام این‌همه سفید شده است و من حوصله ندارم داستان حسین کرد را برایش بگویم، پس مجبورم. می‌فهمی؟ مجبور. گفت باباجان، ماهی یک‌بار برای خودم وقت بگذارم که به هیچ‌کجا برنمی‌خورد. ماشالله به این همه بی‌حالی‌ام. گفتم بله.

موهام را سشوار کشیدند. فکر کردم سرم الان دیگر هفت بیجار نیست، آتش‌فشان هم نیست، اَن بچه است. خنده‌ام گرفت. روسری‌ام را سرم کردم. چتری‌های صاف مو، به جای آن فرفری‌های مشکی که صبح بودند، از زیر روسری زد بیرون. دختر دکلره‌ای موهاش را شسته بود و مثل بچه‌ی آدم راحت نشسته بود. از توی آینه نگاهم کرد. موهاش زرد بسیارروشن بودند. پوستش سبزه‌ی تند بود. لب‌خند زدم. با نگرانی ازم پرسید که خوب شده است؟ گفتم بله و ابروهام را هم بالا دادم، یعنی چه محشری هم شده است. مژگان‌خانم داشت نگاه‌مان می‌کرد. بهش گفت:"پوستت برنزه ست. بلاند بهت میاد." من از اصول زیباشناختی سر در نمی‌آورم و یک متظاهر هستم. سعی کردم تعجب نکنم. موفق شدم. دختر لب‌خند زد.

مژگان خانم گفت:"راضی هستی از این رنگی که برات دراوردم؟"

گفتم:"بله. خوبه."

گفت:"بهت هم میاد."

گفتم:"آره؟ مرسی." و سرم را انداختم پایین، یعنی دارم توی کیفم دنبال پول می‌گردم.

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
لیلا

من مدت هاست که همه نوشتن هاتان را می خوانم.خواستم بدانید که شما خیلی خیلی خوب مینویسد میدانم که این دردی را دوا نمی کند این که من میخوانمتان اینکه لایک میزنم اینکه شبیه هستیم آنقدر که کلی قسم خوردم تا دوستانم قبول کنند که این بلاگ من نیست....می دانم هنوز که هنوز است درد دامنه دارد