/ 5 نظر / 2 بازدید
آنوش

... کاش نمی کندی یادداشت رو از دیفن باخیا. تو شاعر لحظه های ساده ی زندگی هستی و من هنوز مطمئن نیستم که تو دوست داشته باشی ما بخوانیمت...

گیلدا

غمایی که یهو نمی یان ..اونایی ان که آروم می یان ..می مونن می سوزونن می رنجونن می خوشکونن ..نمی رن..

راوی

لی لی انگار که این گیاه دل نازک تو را خوب شناخته که دستهاش را روبه بالا باز کرده برایت

زهرا از امام زاده حسن

چرا نذاشتی دیفن باخیات پز بده که لی لی دوستش داشته؟ من اگه جای میزبان جدید گلدونت بودم از خوندن اون یادداشت حس مسئولیتم بیشتر می شد. بچه سر راهی ای که با یادداشت سر راه گذاشته میشه حتما موقع مرور خاطراتش از بچه بدون یادداشت حس بهتری داره.