و اگر از احوال ما خواسته باشی

و مدیرعامل بعد از شنیدن حرف های بی ربط و تکه پاره و پراز سه نقطه ام با تعجب از من پرسید:"تو حالت خوب است؟" صدایم خشن و گرفته بود:"نه!"

و بلافاصله اشک در غم ما پرده در شد.

شِت. چقدر از وجود این اشکی که از خودم هم بچه تر است و زمان و مکان را نمی فهمد، خجالت می کشم.

به هرحال، مامان، حالم بهتر است ولی هیچ اعتباری به آن نیست. قسمت هایی هست که نمی شود توضیح شان داد. این روزها از بس خوانده ام و خوانده ام، یادم رفته است که خودم هم سواد نوشتن دارم. این روزها هرروز به دختری فکر کردم که زود تمام شد. به خواهر سفارش می کنم که از کنارخیابان راه برود و از شلوغی ها بپرهیزد. اما راستش رهایم کنی، دلم می خواهد که او هرگز به خیابان نرود. من بزدلم. می ترسم. فکر می کنم که خواه ناخواه دوباره زندگی آغاز می شود و آن کسی که قسمتی از زندگیش- یا همه اش را- فدا کرده، همان جا روی آسفالت کوچه کنار فداشده ای که برای همیشه دراز کشیده، می نشیند و هی از خودش می پرسد:"آیا می ارزید؟" مامان، می دانی که ترسناک است اگر فکر کنی که نمی ارزد. از همین می ترسم.

دکترجدیدی به من معرفی کرده اند. حالا که شمردم، می بینم چندان هم دکتر عوض نکرده ام، این چهارمی است. داشتم برایش سخنرانی می کردم:" ... و همه هم می گویند اوضاع هردوی شما بسیار خوب است و مشکلی نیست..." که حرفم را قطع کرد:"مشکل هست. تشخیص نداده اند. بدون مشکل که نمی شود این مدت را منتظر بچه ماند."

آرام شدم. حل مشکلی که وجود دارد، بسیار راحت تر از حل مشکلی است که با تاکید بسیار "هرگز" وجود ندارد.

/ 0 نظر / 2 بازدید