خوب می شوم

بله. حالم خوب است. هرچقدر هم که وضعیت "حالم خوب است" مثل آبی باشد که از لابلای انگشت هام می ریزد، ولی باز هم حالم خوب است. هرچقدر هم که صبح ها فکر کنم که نمی خواهم روزم را این طور آغاز کنم و کاش راه من راه دیگری بود، هرچقدر در طول روز هی فکر کنم که:"خوب... آخرش که چه؟" هرچقدر هم که از غریزه هام و اصل زندگیم دور افتاده باشم، هرچقدر هم که شب توی تخت دراز بکشم و به گلدان کنار تختم خیره بشوم و بهت بگویم:"چه روز تخـ.میی. هه!" و بلافاصله خوابم ببرد، باز هم حالم خوب است.

پرسیده بودی که مطمئنم که حالم خوب است؟ بله. اگر اوضاع همین طور بماند و من بتوانم فکر کنم که خوب، زندگی روندی دارد که قابل پیش بینی است، بله. اگر توفان نیاید، اگر بالاخره من هم بتوانم نفس عمیقی بکشم و بگویم:"پووووف. چه زندگی یکنواختی..." اگر یک لحظه این دریا بایستد و از خودش بپرسد چرا دارد آدم ها را به صخره ها می کوبد، بله. آن وقت می توانم بنشینم و فکر کنم. برنامه بریزم. خوب بمانم. مثل همه ی آدم ها.

/ 0 نظر / 2 بازدید