پشت پنجره، زندگی

اندازه اش به زور به یک مشت کوچک زنانه می رسد. ذوق پرهای تازه روییده اش را دارد. تمام وقت دارد بال هایش را باز می کند و لابلای پرهاش را می گردد. گلدان را که آب می دهیم، پرهاش را پوش می دهد و قیافه های مثلن وحشتناک به خود می گیرد. اگر وانمود نکنیم که ترسیده ایم، عصبانی می شود و واقعن نوک هم می زند. فحشش می دهیم:"اوف... پدرسگ! نوک می زنی؟" بر و بر نگاه مان می کند و وقتی که دورتر شدیم، کـ.ونش را با آن همه پرهای درشتی که بهش آویزان است، با وقار تکان تکان می دهد و می رود روی شاخه ی تازه سبز شده ی رُز می نشیند و هی به کوچه نگاه می کند. چشمانش تند و تیز است. اتفاقات کوچه ی خلوت را با کنجکاوی دنیال می کند. حسودی مان می شود که هیچ وقت به پشت سرش برنمی گردد و نوکش را شیشه نمی چسباند و ما را نگاه نمی کند. جوان مان شوق پرواز دارد.

      همسرم فکر می کند که امروز و فرداست که بپرد. دلم می گیرد. جهان زیر پنجره پر از گربه های گرسنه است. پر از کفترهای گنده و چاق و عصبانی که یاکریم ها را کتک می زنند. پر از آدم هایی که پرندگان برای شان شوق زنده بودن نیستند، اهداف تفنگ بادی اند. آدم هایی که از زندگی فقط مرگش را فهمیده اند. آدم هایی که فقط خون تشنگی شان را برطرف می کند.

      جوان مان حرف های ما را نمی شنود. پشتش به ماست. به آن طرف نگاه می کند. دنیا دارد صدایش می کند. نکشند بچه ام را؟ بچه ام تهدیدهایش هیچ آزاری ندارد. حداکثر نوک می زند، درد هم ندارد. می دانید؟ او فقط می خواهد دنیا را تجربه کند. به خدا گناهی ندارد. آخر چه کارش کنم؟ پرش را بچینم؟ پایش را ببندم؟

    لی لی، لی لی... می ترسم برود و همه مان توی این دنیا تنها شویم. پرده را کنار بزنیم و هیچ پرنده کوچولوی چندروزه ای با اعتماد به نفس و تهدید نگاه مان نکند.

    آخ که می ترسم پشت پنجره هامان خیلی خالی شود. 

    می ترسم یادمان برود.

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
نفس

[گل] چه عکس قشنگی چه حس لطیفی [گل]

پریسا

زیبا بود و غم انگیز. بالاخره پرواز میکنه. شاید فقط این مهمه. بقول فروغ پرواز را بخاطر بسپار, پرنده مردنی ست.

افسانه

بالاخره پرواز می کنه و میره ... ولی ... هیچ وقت از یاد نمی بره لونه ای رو که احساس امنیت می کرد توش ... مطمئن باش جوجه های دیگه ای هم همین جا به دنیا خواهند اومد در سالهای آینده ... مطمئن باش :)

سیما

سلام لی لی جان، نوشته هات عالی هستن، ولی این یکی واقعا اشکم رو درآورد... من عاشق پرنده ها هستم. تصور این که کسی بخواد با تفنگ بادی بزنشون... دلم میخواد اون آدم رو نیست و نابود کنم. غصه نخور عزیز...هم درد زیاد داری