نذر

دکتر با قیافه ی عادی گفت که شانس بچه دارشدنم برای این ماه کمی کم تر شده است. بعد صدایش زدند و از اتاق بیرون رفت و من نشسته بودم زیر نور چراغ ها و به تصویر خودم در شیشه ی کمد نگاه می کردم. بعد به خودم گفتم:"نه. حالا نه." و هیچ وقت بر اشک هایم پیروز نبوده ام. تا دکتر برگردد و از دیدن گریه ی من شوکه شود، یقه ام هم از اشک خیس شده بود. دلداری. پرستار شانه ام را مالید. فقط نفس را حبس کردم که بیشتر گریه نکنم و هی لبخند زدم و هی به حکایت بچه دار شدن مریض های دکتر گوش دادم و هی سر تکان دادم که بله. دراز کشیدم تا معاینه شوم. دکترهی دعا کرد به حق این روزهای عزیز. من به سقف نگاه می کردم. دکتر گفت:"نذر کن و اسمش را بگذار حسین." من خندیدم. بلند. دکتر گفت که جدی می گوید. من دوباره زدم زیر گریه. یاد حسینای کتاب سال بلوای معروفی افتادم. و سرنوشتش. بعد یاد دسته های سینه زنی. بعد مردم آمدند و در سر من زنجیر زدند و من برای نی نی کوچولوی نازنین سرگردانم گریه کردم. بهش گفتم:" مامان من اینجام. گم نشوی یک وقت؟ یک وقت نشود که همدیگر را پیدا نکنیم؟" مردم گرد مرا گرفته بودند و پیرهن های شان را در آورده بودند و یک دست شان به کمر هم بود و سینه می زدند و هی حال شان شبیه سماع بود. هی من به سیاره ی سرگردان فکر کردم و هی گفتم:"مامان، من اینجام. مامان، نترس. مامان، من هستم." و مردم سینه می زدند.

و اشک تا ساعت ها تمام نمی شد. تمام نشد. تمام نمی شود.

/ 6 نظر / 3 بازدید
melody

جنس نوشته هات دوست داشتنی اند.من فکر می کردم فقط خودمم که گریه هام تمومی نداره!

حامد

امیدوارم به زودی مشکلتون حل شه [گل]

Mehdi

کاشکی هیچ وقت گم نشه این نی‌نی کوچولو. یعنی بیشتر به ضرر خودش می‌شه...

انگور

مثل همیشه بسیار زیبا نوشتی

نوشا

حتما دکترت را عوض کن... شاید پس فردا بهت توصیه کنه بری پیش رمال و دم عقرب و خاکه سوسک و نیش مار بخوری!