ناامیدی پس از مرگ

عصبانی ام. چه شده که هر تصمیمی که می گیرم تبدیل می شود به یک جهاد، به آن چه که باید فراموش کنم، به یک رویای حرام که باید با غسل جنابت برطرف شود؟

من بسیار عصبانیم. تصمیم های من اتفاقات روزمره و اصول بدیهی انسان های دیگر است، چه می شود که برای من این همه مشکل اند؟ گمان می کردم که تصمیم های من، آرزوهای کوچولوی من  حق من هستند. اگر حق من نیستند، توی فکر من چه غلطی می کنند؟ چه کسی به آن ها اجازه داده است که هوای قلب مرا عوض کنند، در حالی که قرار است مال من نباشند؟

آرزوهای کوچولو، بهتان فکر نمی کنم. اجازه نمی دهم مرا مسخره کنید. شما مال من نیستید. تا به حال نبودید.

هیچ آدمی حق ندارد به من بگوید که عصبانی نباشم. هیچ آدمی حق ندارد به من دلداری بدهد، می خواهم عصبانی باقی بمانم. چراغ را خاموش می کنم، شاید رویاهام در تاریکی بمیرند، بروند گم شوند، یا حداقل بخوابند و ساکت بمانند.

حداقل تا فرداصبح...

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
بهناز

تو آنها را به دنیا آوردی و الآن مسئولی؛ جوابشون رو بدی خودشون می میرن و می رن پی کارشون... آرزوهای کوچک تو چه می دانستند که نباید بیایند، چه می دانستند تو آنها را با دیگران مقایسه می کنی؟ آرزوهای کوچک تو، تصمیم های زندگی ات را می سازند عصبانی باش ولی خودکشی نکن

بهناز

تصمیم های من بزرگ ترین اتفاقات زندگی ام هستند و روزی مهم ترین اتفاقات دیگران بوده اند...

مریم

ولی من می خوام بهت بگم عصبانی نباش. نمی دونم چرا! حتا با اینکه عصبانیتت هم قشنگه