چمدان سبز بزرگ

دایی، امروز که با یکی از هم کلاسی هایم حرف می زدم و یاد تو افتادم.

شاید 20 سال پیش بود دایی. تو آن موقع 29 ساله بودی. بین دو ترمت از خارج از کشوربرگشته بودی. سالم و سرحال. بعد دوباره از کشور خارج شدی. هنوز دو ماه نگذشته بود. مامان بزرگ کف اتاق زنجموره می کرد. بابا دنبال بلیت هواپیما بود. مامان بزرگ می گفت که کف هواپیما می نشیند. مامان می خندید:"کف هواپیما؟" هنوز کسی درنیافته بود که واقعیت قرار است بر سرمان آوار شود. مامان بزرگ با بابا راهی شدند تا تو ِ "بیمار" را از فرستاده های سفارت تحویل بگیرند. بابا سر راه ایستاد تا کراواتش را از داخل کمد بردارد. از وقتی انقلاب شده بود سوار هواپیما نشده بود و فکر می کرد ... مهم نیست چه فکری می کرد، دایی. ما همه در چه جهالت معصومی قرار داشتیم.

خوابم برده بود. وقتی بیدار شدم تو روبروی من روی زمین نشسته بودی. نشناختمت. دایی خوشگل من، زرد، با پوستی کشیده بر استخوان. از این که مامان بزرگ آرام بود و گریه نمی کرد به حیرت افتادم. داشتی استفراغ می کردی. چقدر دلم می سوزد دایی.

  مامان بزرگ سکه هایش را فروخته بود تا تو بتوانی چمدان سبز بزرگت را بخری و برای درس خواندنت از این مملکت بروی. هربار می آمدی چمدان سبز بزرگت پر از سوغاتی بود. هرماه با بابابزرگ می رفتیم توی صف دراز اداره پست، بین همه ی پدرها و مادرهای نگران  می ایستادیم تا برایت بسته های عشق را بفرستیم. بسته های عشق را، آجیل و سبزی خشک و داروهای محلی و دستورالعمل های شان و لباس هایت را کارتن می زدیم، رویش آدرست را می نوشتیم، و دورش را با دقت چسب می زدیم. حالا تو داشتی وجودت را، تمام بسته های عشق را بالا می آوردی دایی. هیچ کدام مان نمی دانستیم. تو بی آن که از جوانی و خوشگلی ات چیزی باقی مانده باشد داشتی می مردی.

سه ماه درد کشیدی. بعد در یک بعد از ظهر به همین سادگی مردی.

وقت رفتنت از خانه، مردها تو را بر دست می بردند و توی سرشان می زدند و زن ها کل می زدند. دایی خوشگلم، آیا می شنیدی؟ آیا ذره ای می دیدی؟

تا صبح گریه کردیم. مامان و خاله ها آن قدر خودشان را زدند تا بی حال شدند، تا صدای اذان آمد. خاله ی بزرگ برایمان جا انداخت. وقتی دراز کشیدیم نمی فهمیدیم که مصیبت بعدی در راه است: دایی کوچک، برادر دوقلویت، بالای سرمان راه می رفت و فحش می داد:"قاتل ها، بهش سم دادید؟ قاتل ها، جانی ها، همه تان را می کشم..."

خاله ی بزرگ ترسید. همه مان را بیدار کرد.ما را به خانه ی خاله فرستاد. آیا خوابیدیم؟ یادم نمی آید دایی. 

این قصه ی تو بود. تو تمام شدی.

امروز که داشتم با همکلاسی ام در مورد پذیرش مرگ حرف می زدم، ناگهان تو با تمام وجود در من نشستی و گریه ام گرفت. دایی، غرض از مزاحمت این بود که بگویم خیلی دلم برایت تنگ شده است.

/ 8 نظر / 2 بازدید
مریم

ترسناک بود لی لی دایی کوچک خوبه الان؟ مصیبت بعدی چی بود؟

مسعود

خوش به حالت هنوز یه نموره احساس داری

ناشناس

به یاد تمام جوانهای رعنای این مملکت که به دست استبداد پرپر شدند.

Montra

آخی... گاد بلس هیم.

نگار ایرانی

خطاب به MONTRA : آدم میاد وبلاگ فارسی میخونه ،بعدش با حروف فارسی به انگلیسی خدا بیامرزی میگه .واقعا که !!!!!!!!!!! کی میخواهیم به فرهنگمون احترام بگذاریم ما غربزده ها ؟

دانشمند

وای لی لی، تو چرا اینطوری مینویسی، چه طوری اینقدر خوبی

Montra

اولین چیزی که به ذهنم رسید بی درنگ نوشتم، نگار جان. همین!