من و فرشته‌ام

خوب این وقت را پیداکردم که بیایم این‌جا از خودم بپرسم:"اصولن بنده چه‌قولی به‌خودم داده‌ام که منتش را بر سر دیگرانی می‌گذارم که به‌زعم خودپسندانه‌ی من احمق به‌نظر می‌رسند. باید فکرکنم. آیا کارکردن زیاد قولی بود که به خودم برای رشد دادم یا در حقیقت ماسک‌جدیدی بود که پشتش راحت باشم و بتوانم فراموش کنم؟

دی‌شب خواب بابابزرگ را می دیدم. به دیدنش رفتیم. جمع را یادم نمی‌آید، ولی خودم را به یاد می‌آورم(!). خانه‌اش زیبا و پیچ‌پیچ بود. وسط یکی از اتاق‌هاش فواره بود. منتظر ما بود،از در خانه‌اش معلوم بود که باز بود، از عبایش که بردوش انداخته بود،‌از فواره‌ای که داشت باشدت هوا را خنک می‌کرد. از من دلگیر بود که به او سر نزده‌ام. با کمی قربان‌صدقه خندید. مرا بوسید. مثل همیشه خواست گردنم را هم ببوسد که با تعجب متوجه شدم قلقلکم نمی‌شود. از تعجب بیدار شدم. دلم برایش تنگ شد. طبق‌معمول این‌روزها گریه‌ام گرفت. آمدم گریه کنم که دوباره خوابم برد. فکر کنم خدا فرشته‌ای چیزی را مامور کرده که اشک‌های مرا پاک کند و دماغ مرا بگیرد. فرشته هم نصف‌شب با اشک من بیدار شده و با لگد توی سرم زده‌است:" بگیر بکپ بابا، مردیم از بس این‌روزها فین و اشکت را پاک کردیم. نصف‌شب هم از دست تو آسایش نداریم. خدایا این چه قسمتی بود که در دوسال مانده به بازنشستگی‌ نصیب ما شد؟" چون هرچه فکر می‌کنم من پس از غلیان احساساتم،‌ این‌طوری ناگهانی به خواب نمی‌روم.

خدایا ازت متشکرم. هرچند که فرشته‌ات آدم نیست و اخلاق ندارد، ولی این‌که تو به‌فکر من هستی، یک‌دنیا برایم ارزش دارد.

/ 1 نظر / 2 بازدید
مهدی

بازم خوبه خدا فرشته هاشو میفرسته فینو اشکتو پاک کنند. منو خدا مدتهاست که همو فراموش کردیم. مثل خورشید و تاریکی... به من هم سر بزن