داستان نویس مان خوابش برده است و گذاشته است روی اتوپایلوت.

هی فکر می کردم که اول داستان چه بوده و یادم نمی آمد. فکر کردم شاید اول داستانم آن وقتی بوده که رفته بودم کارت کنکورم را بگیرم. دو روز قبل از کنکور بود. دم در ایستادم تا دوستم هم بیاید. حراست محل به من گفتند بروم و نایستم. گفتم منتظر دوستم هستم. قبلش کلی با دوستم خندیده بودیم و هنوز خنده روی لبم بود. ناگهان زن چادری چاق از آسمان افتاد:"ما را مسخره می کنی؟ می خندی؟ کجات می خارد که می خندی؟ دختره ی کثافت هرزه. تو کنکور بدهی؟ تو بروی دانشگاه را به گند بکشی؟ کارتت را بده ببینم." و تا بفهمم با من است یا دیگری، مچ دستم را گرفت و پیچاند و روی کمرم گذاشت. کیفم را گشت و کارتم را پیدا کرد. یادم نیست همان طور با دست پر از درد چه گفتم که به من گفت بروم گهم را بخورم. کارتم را پیروزمندانه توی صورتم تکان داد، جوری که به چشم هام بخورد و هی من صورتم را برگردانم و چشم هام را جمع کنم و او هی دنبال چشم هام بگردد و کارت را توی چشم هام بزند. هی فحش داد. هی فحش داد. مچم را بالاخره ول کرد. کارت را برد.

سه چهار ساعت گریه کردم تا کارت کنکورم را پس گرفتم. می دانستم اگر به خانه برگردم، کسی نیست که از من حمایت کند.

فکر کردم شاید اول داستان آن جا بود که من بزرگ شده بودم و بچه نبودم و بابا اصرار داشت که باید از بزرگ شدنم خجالت بکشم. می خواست چادر سرم کند، در حالی که خودش و خانواده اش به خدا هم معتقد نبودند. با جنگی که در گرفت، دو طرف به روسری رضایت دادیم. همه می گفتند:"دخترتان به خودتان نمیخورد! خودتان این طوری، بعد دخترتان روسری سرش می کند؟ چه جالب." و بابا و مامان لبخند می زدند. فقط یک بار یکی از دوستان قدیمی بابا که به خانه مان آمد تعجب کرد. به بابا گفت:"روسری سر لی لی کردی؟ آفرین. دیگر چه کارهایی می کنی؟ دیگر چه؟"

بعد با خودم گفتم شاید اول داستان این بود که من و خواهرم و مامان پشت تاکسی می نشستیم و برادر کوچکم جلوی تاکسی می نشست و مامان کرایه را جور می کرد و از کنار صندلی یواشکی به برادرم می داد که مثلن او حساب کند.

بعد دیدم که اصلن داستانی در کار نبوده است. همین است که هست. همین است که هی دارد اتفاق می افتد. دیدم که توی خودم نشسته ام، آدم ها می آیند و می روند و یک دور می زنند و با آرایش و اسم جدید برمی گردند و اتفاق ها بازنویسی همان اتفاق های اولیه اند. همین.

پ.ن:  آن وقت ها که بچه بودم، آدم های توی فیلم ها خیلی توی مرداب ها گیر می کردند. آن هایی که بیرون بودند بهشان می گفتند:"دست و پا نزن. بیشتر فرو می روی."

آن هایی که بیرون بودید، حال شما خوب است؟ ما هم ای، می گذرد. پای مان گیر کرده توی لجن، هی نفس می گیریم و هی قلپ قلپ بقایای جسد آن هایی را که مرده اند، قورت می دهیم. تمامی ندارد لامصب.

 

 

/ 6 نظر / 2 بازدید
Shady

لی‌لی، داستان سقط جنین از آنا گاوالدا رو خوندی؟ من رو یه جورایی یاد تو انداخت : )

تمجمج

وقتی نیست که نوشته های شما رو بخونم و بغض نکنم

Shady

یکی از داستان‌های این کتابه: http://www.adinebook.com/gp/product/9643416119

سحر

می دونی لی لی عزیزم شاید من زیادی گیج می زنم. ولی تو صفحه وبلاگت آرشیو نوشته هات رو نمی بینم. ایراد از منه؟ می تونی راهنماییم کنی چه جوری می تونم نوشته های قبلیت رو بخونم؟ سبکی که توی نوشتن داری محشره آدمو یاد هولدن کالفیلد سالینجر میندازه.