و نیز سرنوشت رویای امروز

من چه همه رویا دارم لی لی.

رویاهای رنگی بادکنکی.

رویاهای شیرین، مربای پوست پرتقال روی میز صبحانه.

رویاهای ابری بازیگوش.

رویاهای بارانی.

رویاهای شسته شده و آویزان به بند رخت در دامنه ی آفتاب.

رویاهای اتوکشیده در کمد.

رویاهای پرنده در افق های تکراری و خفه و مهوع.

رویاهای عقاب، شکاری، تیزرو، در قفس های طلانشان.

رویاهای در سر راه صعودشان گیرکرده به آنتن، به لبه ی پشت بام، به هواپیمای مسافربری.

رویاهای سقوط آزاد کرده.

رویاهای زندانی.

رویاهای به انتظار عفو.

رویاهای در سیاهچال از یاد رفته.

رویاهای گردن شکسته بر دار، با زبانی متورم در بین دندان های زرد.

رویاهای تیرباران شده.

رویاهای پیر از سیاهچال آزاد شده با دندان هایی ریخته و موها و ریش هایی دراز.

رویاهای تاریخ مصرف گذشته در قبرستان.

رویاهای خاک.

و این سنگ قبری که می بینی. این رویا را هم تازه به خاک سپرده ام. شب اول قبرش است خدابیامرز.

/ 3 نظر / 2 بازدید
Montra

مراقب رویاهات باش. بهشون زندگی بده، لی لی. نذار بمیررررررررررررن!

صفا

این یعنی چی؟؟؟ نگرانم....تو چرا از یه رویای به خاک سپرده حرف میزنی؟

سارا

هرنوشته ات را می خوانم گریه ام می گیرد آرشیوت را دارم می خوانم و بغض گلویم را گرفته انگار خودم را در برابرم لخت کردی