کتابی که باز مانده است

-          لی لی... هنوز تو و همسرت کار فرهنگی می کنید؟ جایی نمی نویسی؟ کتابی، مجله ای؟

لکنت گرفتم. جایی می نویسم؟ نمی نویسم؟ چه کار می کنم؟ همسرم؟ همسرم زمانی شعر می نوشت...

-          نه مریم جان، به آن صورت جدی نمی نویسم. تو چی؟ تو شعرهات را چاپ کردی؟

و خندیدم. با استیصال.

-          نه بابا. شعر؟ معر هم نمی گویم. درگیر شده ام. دقت کرده ای که دوران اوج و شکوفایی هنری ما همان زمانی بود که با هم بودیم؟ همان 10-15 سال پیش؟

مریم و من در دبیرستان انشاهای خوبی می نوشتیم. زیاد می نوشتیم. مریم شعر هم می گفت. برای نوشتن و خیال پردازی مهارت داشت. من یک دختر اخموی خجالتی بودم که برای حرف زدنم همه را معطل می کردم. او یک دختر حراف و زیبا و خوش صحبت بود که مجری تمام برنامه های دبیرستان می شد. من اگر 20 بودم، او38 بود. با هم دوست شدیم. دوست ماندیم. می نوشتیم و برای هم می خواندیم.

-          مریم چطور دلت آمده نوشتن را رها کنی؟

-          همان طور که خودت. دلایلم خیلی شبیه دلایل تو هستند.

خداحافظی که کردیم و گوشی را که گذاشتم، رفتم کنار همسرم ایستادم. روز تعطیل بود و همسرم داشت با شوق و ذوق برای خانه مان کتابخانه ای چوبی درست می کرد. مدادش پشت گوشش بود و داشت مته ی دریل را عوض می کرد. دلم گرفته بود که مریم شعر نمی گوید. ازت پرسیدم که در این همه سالی که خبری نداشتم، مریم شاعرش را کی حلق آویز کرد؟ به همسرم گفتم که مریم ازم پرسیده است که هنوز من و او داریم کار فرهنگی می کنیم؟

همسرم خندید. خیلی ساده.

گفت:"می خواستی بهش بگویی که فعلن داریم نجاری می کنیم."

کتاب های مان را همان طوری که باز مانده بودند،‌ خاک کردیم.

 

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
Helen

می خواستی بگویی دارم وبلاگ می نویسم.

بهناز

این طور که می گویی انگار گفته باشی پیر شده ایم! و من احساس می کنم همه به همان جایی می رسیم که الآن مریم یا تو و همسرت رسیدین؛ خیلی زود پیر می شویم و خسته! و همین یک دقیقه پیش می شود خاطره ای خوش از گذشته، نوستالژی!