لقمه اش را دور سرت نچرخان

بچه های نیازمند انسانند. به سادگی می شد جای آن ها باشم اگر نطفـ.ه ام کمی آن طرف تر در دهاتی، حومه ای، بیغوله ای بسته می شد. اگر وقت زلزله ی بم یکی از نوزادان بی اسم و رسم زیر خاک بودم. اگر مادرم زنی بود که از کارگری در مزارع خسته بود و به وقتی که نمی دانست من در شکمش هستم داروی اعصاب می خورد و بعد که قیافه ی کج و کوله ی مرا می دید مرا رها می کرد. اگر... اگر... اگر...

نمی شد؟

بچه های نیازمند مثل خود خود منند. ابزار صدقه رفع بلا نیستند. ابزار نزدیکی به خدا هم نیستند. پله برای رسیدن به حوری و قلمان، ماده الحاقی معامله های عجیب ِ با خدا و کائنات که: "اگر این طور بشود آن وقت به کودکان یتیم کمک می کنم" هم نیستند.

بچه های نیازمند بچه اند. شماره نمی گیرند. نگو:"چهار کودک یتیم، سه بچه ی کار..." یکی یکی هستند. جمع نمی شوند. دلشان می خواهد بازی کنند. دلشان می خواهد شناخته شوند. دلشان می خواهد وحدانیت شان در دنیا ثابت شود. دلشان می خواهد یک نفر بداند که آن ها روی لپ شان خال دارند یا وقت هایی که رعد و برق می زند می ترسند. دلشان می خواهد یک نفر بشناسدشان، نگران شان باشد، قسمتی از وجود خود و توجه خود و فکر خود را برایشان قربانی بدهد، فقط به خاطر آن که تمام تکه های قلبش میخواهد که اسماعیلش را پیش پای آن بچه قربانی کند، بی آن که بعدش چشم به آسمان بدوزد و منتظر باشد که در برابر این کار تکه ای از بهشت را بسته بندی کنند و برایش بفرستند.

/ 8 نظر / 2 بازدید
ناشناس

متاسفانه خیلی وقتها با خدا معامله میکنیم

مریخی

قشنگ و ساده نوشتی، به دلم نشست و اشک توی چشم هام حلقه زد :(

بهزاد

تک تک خطوط این نوشتت زیبا بود.

الیاس

نوشته هات خیلی به دلم نشست.

آزیتا

چقدر انسانی. چقدر ارزشمندی به خدا.

آزی

[لبخند]

Montra

چه قدر احساس مخفی شده لابه لای این کلمات...

پگاه

....ماده الحاقی در معامله های عجیب با خدا وکائنات............بسیار زیبا وعمیق.....یاد قسمتی از "جان شیفته" افتادم...اونجا که خواهر زاده آنت داره می میره ومادرش از پله های یه کلیسا بالا میره..با امید..با درد شدید پا وزانو.......وبعد بچه می میره......وشاید از بهترین تصاویر معامله آدمیزاد ه با خدا باشه..... راستی 89 مبارک...